Naisjohtajien määrä kasvaa pörssiyhtiöissä – silti tyttöjä tulisi kannustaa entistä enemmän jo koulussa miesvaltaisille urapoluille

Naiset etenevät tällä hetkellä johtajapaikoille enenevissä määrin, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä. ​​​​​​​

Suurten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista naisilla on nyt 34 prosenttia ja kaikkien kokoluokkien yhtiöissä 29 prosenttia. Osuus on noussut suurissa yhtiöissä viime vuodesta yhden prosenttiyksikön ja kaikissa yhtiöissä yhteensä kaksi prosenttiyksikköä. Pienissä yhtiöissä luku harppasi vuodessa 23 prosentista 26:een prosenttiin.

“Naisten osuuden jatkuva nousu ja yltäminen kansainvälisestikin huippulukuihin osoittaa itsesääntelyjärjestelmämme toimivuutta. Kiintiöt eivät Suomessa ole tarpeen, kun elinkeinoelämä pitää itse huolen hallitustensa monimuotoisuudesta”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa toteaa.

Naisten määrä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina ei kuitenkaan ole kasvanut viime vuodesta vaan lukema on yhä yhdeksän. Keskuskauppakamarin Linnainmaan mukaan tilanne on kuitenkin tyydyttävä, sillä ensimmäisen naisjohtajaselvityksen aikaan syksyllä 2011 yhdessäkään pörssiyhtiössä ei ollut naista toimitusjohtajana.

​​​​​​​Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on silti nousussa. Viime vuoden 23 prosentista on noustu nyt 25 prosenttiin. Vielä kaksi vuotta sitten johtoryhmissä vaikuttavien naisten osuus oli 20 prosenttia.

Skanska Talonrakennus Oy Jyväskylän yksikönjohtaja Noora Sokero painottaa erityisesti sitä, että työpaikalla joustettaisiin sen mukaan, millainen kunkin työntekijän elämäntilanne on.

”Työelämän joustavuus elämäntilanteiden mukaan on entistä tärkeämmässä roolissa myös johtotehtävissä olevilla, ja olen tyytyväinen, että Skanskassa siihen panostetaan. Olen huomannut, että rekrytointitilanteissa se lisää myös houkuttelevuutta työnantajana”, Sokero pohtii.

Linnainmaan mukaan naisjohtajien suurimpana haasteena on heidän etenemisensä liiketoimintajohtoon. Naisten osuus johtoryhmien liiketoimintojen johtajista on tällä hetkellä 14 prosenttia.

Liiketoimintajohdossa eniten naisia on terveydenhuolto- sekä kulutustavarat ja -palvelut -sektoreilla. Vähiten heitä on puolestaan konepajateollisuudessa. Teollisuustuotteiden ja -palveluiden toimialalla naisia on johdossa vain kolme prosenttia. Energia-, perus- ja teknologiateollisuuden toimialalla vastaavaa notkelmaa ei ole havaittavissa.
​​​​​​​

Skanska Talonrakennus Oy Jyväskylän yksikönjohtaja Noora Sokero.

Sokero kaipaakin jo nuorten tyttöjen kannustamista matemaattis-luonnontieteellisille aloille, mikä loisi heille myöhemmin urapolkuja perinteisesti miesvaltaisiksi tunnustetuilla aloilla.

”Monilla teollisuudenaloilla, kuten rakentamisessa, on haasteena se, että tyttöjä ei hakeudu riittävästi jo yläasteella ja lukiossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden pariin. Jos näistä aineista kiinnostuneiden tyttöjen määrä saataisiin kasvuun, yhä useammalla heistä olisi myös mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin, jotka avaavat paljon ovia. Itse olen opiskellut insinööritieteitä, ja se on tuonut minulle paljon mielenkiintoisia työtehtäviä”, Sokero kuvailee.

Järjestyksessään jo kahdeksas naisjohtajaselvitys kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt, joiden päälistauspaikka on Helsinki.

tyhjä