Näytä tukesi Ukrainalle ja ukrainalaisille

Ukrainalaiset elävät sodan keskellä ja tarvitsevat suomalaisten yritysten tukea nyt, mutta myös pitkään sodan jälkeen maan jälleenrakennusvaiheessa. Ukraina-merkki on maksuton tunnus yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat auttaneet ukrainalaisia. Käyttämällä merkkiä yhteisösi verkkosivustolla, toimitilassa ja/tai materiaaleissa voit viestiä tuestasi Ukrainalle. Auttaminen voi olla rahallista tukea, tavaralahjoituksia, käytettyä työaikaa, työllistämistä tai jotakin muuta. Kerro miten yhteisösi on auttanut ukrainalaisia ja ota merkki käyttöön!

Ukraina-merkki on luotu yritysten ja yhteisöjen tarpeeseen saada yksi yhtenäinen, valtakunnallisesti tunnettu merkki, jonka avulla ne voivat viestiä annetusta tuesta Ukrainaa ja ukrainalaisia kohtaan. Mukana merkkiä ovat olleet kehittämässä Marketing Finland, Suomalaisen Työn Liitto, Vala ry, Fama Consulting ja Keskuskauppakamari.-