Onnistu yrityksen omistajanvaihdoksessa

Suomessa on yhteensä noin 78 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää. Tämä tarkoittaa sitä, että kymmenen vuoden sisällä omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia on tulossa todella paljon. Vaikka omistajanvaihdos ei olisikaan ajankohtaista juuri nyt, kannattaa onnistuneeseen omistajanvaihdokseen alkaa varautumaan heti

Omistajanvaihdokset ovat yhä kasvava ilmiö Suomessa. Kymmenen vuoden sisällä omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia tapahtuu paljon, sillä Suomessa on tällä hetkellä yhteensä noin 78 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää. Omistajanvaihdoksista yli 80 prosenttia onnistuu, kun siihen on valmistauduttu huolella.

”Keskimääräisesti useimmiten omistajaa vaihtavat pienimmät yritykset, mutta vaihdoksia tapahtuu kaiken kokoisissa yrityksissä. Omistajanvaihdos on yleensä paikallinen ilmiö – useimmiten ostaja löytyy läheltä ja on ennestään tuttu”, kertoo yrityskaupan asiantuntija Juha Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Yrittäjän näkemys liiketoiminnan jatkumisesta kannustaa yrittäjää investoimaan tulevaisuuteen. Yrityksen myyntiä helpottaa, kun asiat on hoidettu hyvin. Tallin mukaan yrityksensä myyneet yrittäjät ovat eläkkeellä onnellisempia kuin he, jotka ovat lopettaneet yritystoimintansa kokonaan. Omistajanvaihdosten haasteita ovat muun muassa oikeanlaisen arvon määrittäminen ja ostajan löytäminen.

”Todennäköisimmin ostajan löytää yritysvälittäjä. Yritysvälittäjän taustat kuitenkin kannattaa tarkistaa ennen toimeksiantoa. Molemmilla osapuolilla, sekä ostajalla että myyjällä, kannattaa olla oma asiantuntijansa arvonmäärityksessä”, vinkkaa Tall.

Omistajanvaihdos kestää yleensä vähintään kymmenen kuukautta. Yrityskauppa on prosessi, jossa ensin määritellään tavoite, joka voi olla esimerkiksi myyminen, kehittäminen tai alasajo. Sen jälkeen tehdään päätökset ja toimenpiteet: arvonmääritys, jatkajan löytäminen, aikataulu siitä, luovutaanko yrityksestä heti vai myöhemmin ja missä määrin – kokonaan vai osittain. On myös selvitettävä, luovutaanko liiketoiminnasta vai yhtiöstä sekä luopuvatko kaikki omistajat vai vain osa omistajista.

”Yritys on helpoin myydä, kun se pärjää: takana on useita hyviä vuosia, yrityksellä menee myyntihetkellä hyvin ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Myös kasvumahdollisuudet helpottavat myyntiä. Sitä helpottavat myös yrityksen riippumattomuus myyjästä, asiakkaasta ja alihankkijoista sekä yrityksen sopeutuvuus, esimerkiksi lamasta selviytyminen. Lisäksi hinnan on oltava realistinen rahoituksen näkökulmasta ja jatkajan ammatilliset ja taloudelliset rahkeet on oltava riittävät”, kiteyttää Suomen Yrityskauppojen toimitusjohtaja Juha Rantanen.

Sukupolvenvaihdoshuojennukset toimivat


Omistajanvaihdosta on tarkasteltava myös omistusjärjestelyjen juridiikan ja verotuksen näkökulmasta.

”Sukupolvenvaihdoshuojennukset toimivat, missä keskeistä on se, kierrätetäänkö varallisuutta perheen sisällä vai maksetaanko sukupolvenvaihdoksessa veroja”, sanoo KPMG Oy Ab:n varatuomari Juho Wallenberg.

Verotuksen näkökulmasta merkitystä on sillä, onko kyseessä osakekauppa vai liiketoimintakauppa. Osakekaupassa käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitto on verovapaa, ja henkilöomistajilla hankintameno-olettamat ja verotus ovat edullisia verrattuna suureen kertaosinkoon. Sen sijaan liiketoimintakaupassa luovutusvoitto on verollista, ja ostaja voi vähentää tai jaksottaa hankintamenon poistoina kuluiksi myös liikearvon osalta. Osakekaupassa varansiirtovero maksetaan kauppahinnasta, kun taas liiketoimintakaupassa varainsiirtoveroa maksetaan vain siirtyvistä kiinteistöistä ja arvopapereista. Yhtiön historialliset verovastuut seuraavat osakekaupassa, kun taas liiketoimintakaupassa ne jäävät myyjälle. Yrityskauppamuodot eroavat toisistaan myös arvonlisäverotuksen osalta. Osakekauppa on arvonlisäveroton, kun taas liiketoimintakaupassa arvonlisäverokohtelu on selvitettävä erikseen. Osakeyhtiön verotappiot on anottavissa poikkeusluvalla käyttöön. Liiketoimintakaupassa verotappiot eivät siirry uudelle omistajalle.

Juridiikan näkökulmasta valmisteluvaiheessa on tarkistettava, että kohde on myytävässä kunnossa, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi taseen keventämistä, rakennejärjestelyjä ja ”rönsyjen” poistamista. Neuvotteluvaiheessa vastataan ostajien Due diligence*-tarkastuksessa esiin nouseviin kysymyksiin. Viimeisessä vaiheessa tarkistetaan kauppahinta.

”Yrityskaupan verosuunnittelulla saadaan usein merkittäviä säästöjä. Verottajalta haettavien ennakkotietojen merkitys on valmistelevien toimintojen osalta tärkeä”, sanoo Wallenberg.

Valmistelevat toimet hyödyttävät jokaista osapuolta. Huolellisilla valmisteluilla myyjän on mahdollista saada mahdollisimman korkea hinta ja ostajan haluamansa osa yrityksestä. Rahoittajan näkökulmasta toiminta on läpinäkyvää, kun valmistelut on hoidettu hyvin.

Juha Tallin vinkit kootusti eri osapuolille


Myyjille

  1. Aloita valmistautuminen omistajanvaihdokseen ajoissa

  2. Ota asiantuntija mukaan valmistelemaan yrityksesi tai sen osan myyntiä

  3. Panosta liiketoiminnan kehittämiseenOstajille

  1. Tarkista toimintatapasi yrityskauppojen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäväksi

  2. Ota asiantuntija mukaan valmistelemaan yritysostoa

  3. Laadi ostokriteeritMuille

  1. Kirkasta oma roolisi pienten yritysten omistajanvaihdosten suhteen

  2. Paranna yhteistyötä omistajanvaihdosten ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa

  3. Lisää aloitteellisuutta omistajanvaihdosasioissa

*Due diligence -tarkastuksella kartoitetaan ennakolta yrityskauppaan liittyviä riskejä ja vastuita. Se auttaa näkemään, millaisia mahdollisuuksia tehty kauppa tarjoaa tulevaisuudessa ostajayrityksen liiketoiminnalle. Lisäarvo syntyy tehtyjen havaintojen analyysistä ja toimenpide-ehdotuksista.