Opas EU-rahoitukseen 2023

Opas EU-rahoitukseen 2023 on julkaistu. Kuvituskuva: Adobe Stock

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu julkaisi kesäkuussa vuoden 2023 oppaan EU-rahoitukseen. Opas tarjoaa helposti saatavilla olevaa tietoa kaikista EU-rahoituslähteistä toiminta-alueiden mukaan ryhmiteltynä.

Oppaan keskeiset rahoitusteemat on jaettu alaosiin selkeyden vuoksi. Tekstiin on lisätty useita hyperlinkkejä, jotta tiedon saaminen on helpompaa. Lisäksi luettelo tärkeimmistä mahdollisista edunsaajista mainitaan oppaan jokaisen osan lopussa tiedon etsinnän helpottamiseksi.