Kauppakamareiden kysely: Osaajapula kurittaa edelleen keskisuomalaisia yrityksiä

Osaajapulan hiipumisesta ei ole havaittavissa merkkejä. Kauppakamareiden kyselystä käy ilmi, että osaajapula kurittaa yrityksiä sekä haittaa niiden kasvua ja kehitystä. Koulutusmäärien lisääminen on tarpeellinen, mutta hidas keino tilanteen ratkaisemiseksi. Nopeampi ratkaisu on lisätä työperäistä maahanmuuttoa merkittävästi.

Kuvituskuva. Kuva: Pexels

Keski-Suomesta lähes 55 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Noin 36 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista oli sitä mieltä, että osaajapula rajoittaa yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

”Yrityksissä ei yleisesti vielä näy merkkejä suhdanteen kääntymisestä, ja pula osaavasta työvoimasta vaivaa edelleen”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Vajaa 40 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista ilmoitti rekrytointitarpeensa kasvavan seuraavan 6 kuukauden aikana. Pidemmällä 3-5 vuoden aikajänteellä rekrytointitarve kasvaa 60 prosentilla vastaajista. Näidenkään vastausten valossa ei ole nähtävissä osaavan työvoiman tarpeen hiipumista.

Kauppakamareiden kyselystä käy ilmi, että osaajapula korostuu erityisesti ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopiston maisteritutkinnon omaavien osaajien parissa. Perusasteen tai lukion varassa oleville ei nähdä juurikaan tarvetta. Koulutusaloittain katsottuna osaavan työvoiman tarpeessa on selkeitä eroja. Suurin tarve kyselyn mukaan on tekniikan alalla sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla. Osaajatarve on suuri myös sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla että palvelualalla.

”Osaavan työvoiman saatavuuteen voidaan vaikuttaa pidemmällä aikajänteellä koulutusmäärien kautta ja kasvattamalla opiskeluun perustuvan maahanmuuton määrää. Tämän kevään aikana Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on mahdollisuus kohdentaa korkeakoulujen koulutusmääriä tutkintotavoitteiden kautta vuosille 2021-2024 erityisesti niille aloille, joilla näyttää selkeästi olevan pulaa”, sanoo Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija Mikko Valtonen.

Nopeat lääkkeet osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi rajoittuvat työperäisen maahanmuuton edistämiseen ja nopeisiin osaamisen päivittämiseen tarkoitettuihin koulutuksiin, kuten muunto- ja täydennyskoulutukseen. Kauppakamarit kiittelevät hallitusohjelman kirjauksia työperäiseen maahanmuuttoon ja nopeaan osaamisen päivittämiseen liittyen, mutta odottavat konkreettisia toimia. Maahanmuuton ja nopeiden koulutusten edistämisellä hallitus pääsee lähemmäs 75 prosentin työllisyysastetavoitettaan.

Suolahtelainen ikkuna-aihioita valmistava puuteknologiayritys Kurikka Timber on hakenut osaajapulaan työvoimaa ulkomailta, koska Suomesta työvoimaa ei ole ollut tarpeeksi saatavilla.

”Olemme olleet hyvin tyytyväisiä ulkomaiseen työvoimaan. Prosessit ovat kuitenkin pitkiä ja hankalia. Valmiita ammattilaisia koulun penkiltä ei löydy, vaan heitä täytyy kouluttaa itse”, sanoo Kurikka Timberin toimitusjohtaja Jaakko Kurikka.

Myös keuruulainen metalliteollisuuden mm. leikkaus-, särmäys- ja hitsauspalveluita tarjoava HT Laser on käyttänyt ulkomaista työvoimaa.

”Meiltä löytyy työntekijöitä yli kymmenestä eri kansallisuudesta. Meillä on hyviä kokemuksia ulkomaisen työvoiman käytöstä. On tärkeää, että maahanmuuttajat pääsevät hyvin kotiutumaan ja sitä edistääksemme olemme järjestäneet esimerkiksi kielikursseja. Ulkomainen työvoima on meille erittäin tärkeää, mutta heidän saamiseksi on oltava aktiivinen. Meillä on tarve mm. koneistajille, hitsaajille ja särmääjille”, kertoo HT Laserin toimitusjohtaja Matti Seppälä.

Oleskelulupaprosessin on oltava asiakaslähtöisempi, ja virheellisesti täytettyjen hakemusten määrää on vähennettävä. Oleskelulupaprosessin sujuvoittamisessa avainasemassa on muun muassa sähköisen asioinnin kehittäminen ja lisääminen, automatisointi sekä riittävien resurssien turvaaminen Maahanmuuttovirastolle ja Suomen edustustoille. Kauppakamarit ovat esittäneet yhdeksi konkreettiseksi ratkaisuksi saatavuusharkinnasta luopumista mahdollisimman pian.

”Silloin kun yrityksessä on tarve osaajalle, on puoli vuotta liian pitkä aika odottaa. Oleskelulupaprosessia on sujuvoitettava niin, että lupa saadaan kuukaudessa. Yritykset odottavat hallitukselta konkreettisia toimia. Yritykset etsivät osaavaa työvoimaa sieltä, mistä sitä on saatavilla, oli se sitten kotimaa, EU-maa tai EU:n ulkopuolinen maa”, sanoo Hiltunen.

Kauppakamareiden kyselyssä tarkasteltiin yritysten ja organisaatioiden osaavan työvoiman tarvetta sekä osaajapulan kohdentumista aloittain ja koulutusasteittain. Kyselyyn vastasi laaja joukko, yli 1300 työnantajaa yrityksistä ja organisaatioista eri puolilta Suomea.