Osta uutta tietoa tai osaamista yritykseesi innovaatiosetelillä

Business Finlandin innovaatiosetelin suuruus on 5000 euroa. Sen avulla voit kokeilla, selvittää ja valmistella uutta tuote- tai palveluideaa, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Kuvituskuva: Adobe stock

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatioseteliin tulee vuonna 2022 muutoksia, mm. omarahoitusosuus poistuu eli avustuksen taso nostetaan 100 prosenttiin.

Innovaatiosetelin muutokset

Omarahoitus poistuu. Rahoitus maksetaan suoraan asiakkaalle.

  • Palveluntuottajat laskuttavat jatkossa vain yritystä (5000+alv), eivät sekä Business Finlandia (4000 + alv) että yritystä (1000 + alv).

Palveluntuottajien kelpoisuustarkastusta ei enää BF:n toimesta tehdä.

Avustuksen taso nostetaan 100 prosenttiin arvonlisäverottomista kustannuksista

  • Madaltaa kynnystä innovaatiotoiminnan käynnistämiseen

Palveluntuottajan laatiman raportin kopio on liitettävä rahoittajalle toimitettavaan
loppuraporttiin

  • Käytäntö toteuttaa rahoituksen saajan ja palveluntuottajan kannalta vaivattomasti projektin toteutuksen dokumentointivelvollisuuden, joka on tulossa myös muita de minimis - rahoituspalveluja koskeviin ehtoihin

Innovaatiosetelin avulla voit kokeilla, selvittää ja valmistella uutta tuote- tai palveluideaa, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia.

Voit hakea kilpailukykyä tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä ja patenteista ja saada tukea em. selvitykseen tai hakuprosessiin. Se voi olla apua tuote-, palvelu- tai muotoilustrategian valmisteluun.

Innovaatiotoimintaan liittyvää ostopalvelua eivät ole:

- yleinen liiketoiminnan konsultointi
- myynti ja markkinointi
- markkina- ja asiakastarveselvitykset
- juridiset palvelut, jotka liittyvät jo olemassa oleviin tuotteisiin tai palveluihin
- henkilöstön koulutus
- IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen.