Päätös Hartola-Oravakivensalmi välin rakentamisesta ja rahoituksesta tarvitaan nyt

Päijät-Hämeen liitto ja Keski-Suomen liitto, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen yrittäjät, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen kauppakamarit sekä Lahden teollisuusseura ry sekä SAK Keski-Suomi allekirjoittivat perjantaina 21.2.2020 Vierumäellä Heinolassa vetoomuksen, jossa vaaditaan nopeaa rahoituspäätöstä vt 4:n parantamiseen.

Maakuntajohtajat Laura Leppänen ja Pekka Hokkanen allekirjoittivat vt4:n vetoomuksen 21.2.2020 Vierumäellä. Kuva: Päijät-Hämeen liitto

Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakuntahallitukset kokoontuivat yhteiskokoukseen perjantaina 21.2.2020 Vierumäen Urheiluopistolle.

Yhteiskokouksessa maakuntahallitukset tekivät kannanoton valtatie 4:n kehittämiseksi. Kannanotossa vaaditaan välitöntä päätöstä Hartola-Oravakivensalmi-välin rakentamiselle ja rahoitukselle.

- Valtatie 4 on välttämätön tieväylä paikalliselle ja valtakunnalliselle elinkeinoelämälle. Tällä hetkellä sen Hartola-Oravakivensalmi-väli on yksi Suomen TEN-T-ydinverkon ongelmallisimpia kohteita, sillä se hidastaa liikennettä ja aiheuttaa vaaratilanteita, Keski-Suomen maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm sanoo.

Välillä on lainvoimainen ja toteuttamiskelpoinen 24,9 miljoonan euron arvoinen tiesuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2021 loppuun. Maakuntahallitukset vaativat nopeaa päätöksentekoa, jotta parantamistoimenpiteiden suunnittelua ei jouduta aloittamaan alusta yleissuunnitelmalla. Maakuntahallitusten mukaan lainvoimaisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman toteuttamatta jättäminen on kestämätöntä julkisten varojen käytön kannalta. Osuus vaatii pikaista kehitystyötä.

- Nelostie on pääväyläasetuksen palvelutasoluokan I osuus, mutta Hartola-Oravakivensalmi-välin palvelutaso on kaukana tason vaatimuksista. Osuus vaatii ehdottomasti ohituskaistaosuudet sekä liittymien uudelleenjärjestelyitä, Keski-Suomen liiton suunnittelujohtaja Markus Erkkilä jatkaa.

Keski-Suomen liiton ja Päijät-Hämeen liiton kaltainen maakuntien välinen yhteistyö on tärkeää liikennetyön edunvalvonnan näkökulmasta.

- On erittäin hyvä, että tärkeissä liikennehankkeissa teemme yhteistä edunvalvontaa ja kehitystyötä. Liikenneväylät ovat maakuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia ja niitä tulisi käsitellä myös mahdollisimman isoina kokonaisuuksina, vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen toteaa.

Kannanoton allekirjoittavat Keski-Suomen liiton ja Päijät-Hämeen liiton lisäksi myös Keski-Suomen kauppakamari, Hämeen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät, Päijät-Hämeen Yrittäjät, SAK Keski-Suomi ja Lahden teollisuusseura ry. Keskusteluissa mukana olivat myös Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen, Hartolan kunnanjohtaja Merja Olenius sekä Uudenmaan ELY-keskuksen liikennejohtaja Tuovi Päiviö.