Petokset ja tietoriskit lisääntyneet – Keski-Suomen kauppakamari kannustaa PK-yrityksiä tietopääoman ja jatkuvuuden turvaamiseen

Yrityksiin kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Puolet suurista yrityksistä ilmoittaa, että liiketoimintaan kohdistuvien rikosten tai väärinkäytösten määrä on kasvanut. Yrityksen jatkuvuuden turvaamisessa on vielä tehtävää, ilmenee kauppakamarien koko maan kattavasta Yritysten rikosturvallisuus 2017 -selvityksestä.

Kaikista vastaajayrityksistä 44 prosenttia arvioi, että rikosten ja väärinkäytösten määrä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Etenkin suurissa yrityksissä kasvu koetaan voimakkaana. Kun vuonna 2012 lisääntyneistä rikoksista raportoi 34 prosenttia, oli nyt osuus peräti 52 prosenttia. Suurista yrityksistä peräti 28 prosenttia ilmoitti, että yrityksen identiteetti on kaapattu tai yritetty kaapata. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä uhkia koki 12–13 prosenttia vastaajista ja suurista yrityksistä 25 prosenttia.

”PK-yritysten tulee suhtautua tietoturvariskeihin ja kyberhyökkäyksiin vakavasti, vaikka selvityksen mukaan suurin osa kohdistuu tällä hetkellä erityisesti suuriin yrityksiin. Tulevaisuudessa nämä tulevat lisääntymään ja rikolliset tulevat käyttämään entistä enemmän tekoälyä kyberrikollisuudessa”, arvioi Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Yrityksen jatkuvuuden turvaamisessa vielä tehtävää

Kaikista vastanneista yrityksistä vain hieman yli kolmasosalla oli jatkuvuussuunnitelma. Suuristakin yrityksistä neljäsosa ei ollut tehnyt suunnitelmaa. Jatkuvuussuunnittelulla varaudutaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin kuten tietojen tai toimitilojen osittaiseen tai täydelliseen tuhoutumiseen tai avainhenkilöiden yllättävään menettämiseen.

“Yrityksillä on merkittävä rooli koko yhteiskunnan häiriöidensietokyvyssä. Siksi jatkuvuussuunnitelmien määrää on saatava lisättyä kaikissa yrityskokoluokissa. Suunnitelmassa määritellään muun muassa, mitkä toiminnot ovat kriittisiä ja miten pitkään ne voivat olla keskeytyneenä. Jatkuvuussuunnitelma ohjaa yritystä tekemään pitkäjänteistä kehitystyötä ja auttaa suuntaamaan resursseja tehokkaalla tavalla. Kannustamme yrityksiä panostamaan tietopääoman ja jatkuvuuden turvaamiseen toimintaympäristön muutoksessa”, Valkeinen summaa selvityksen tuloksia.

“Yritysten rikosturvallisuus 2017 – riskit ja niiden hallinta”-selvitys toteutettiin verkkokyselynä keväällä 2017. Siihen vastasi 762 yritystä, eri puolelta Suomea kaikilta toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä. Selvityksen vastaajista 4 prosenttia oli Keski-Suomesta. Selvityksen ovat laatineet Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen ja kauppakamarien kanssa.


Kommentit