Pk-yrityksille 10 000 euron EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin

EU:n rahoittama EEnergy-hanke on käynnistänyt rahoitushaun, josta pk-yritys voi hakea enintään 10 000 euron suuruista tukea sadan prosentin rahoituksella energiankulutuksensa pienentämiseksi. Edellytyksenä on, että avustuksen avulla tavoitellaan vähintään viiden prosentin säästöjä energiankulutuksessa. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Hae tukea 15.4. mennessä!

EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää yhteensä 900+ kappaletta 10 000 euron avustusta eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille, jotka haluavat toteuttaa toimenpiteitä energiankulutuksensa ja siten CO2-jalanjälkensä pienentämiseksi. EENergy-hankkeen kokonaisbudjetti on 9 miljoonaa euroa, ja se tukee aktiivisesti pk-yrityksiä ilmastonmuutoksen, energiakriisin ja EU:n Green Deal -ohjelman vaikutusten vuoksi.


Tuettavat toimenpiteet


EENergy-avustusten tavoitteena on parantaa pk-yritysten energiatehokkuutta. Tähän tarkoitukseen rahoitusta voidaan käyttää energiakatselmusten ja muiden konsultointipalvelujen ostamiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä investointeihin. Energiasäästöjä haetaan uusilla tai tehostetuilla prosesseilla ja liiketoimintamalleilla, sekä investoinneilla rakennuksiin ja tuotantolinjoihin.

Tukisumma ja rahoituksen ehdot

Pk-yritys voi hakea enintään 10 000 euron suuruista tukea 100 % rahoituksella. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Edellytyksenä on, että avustuksen avulla tavoitellaan vähintään 5% säästöjä energiankulutuksessa. Tuettavat yritykset valitaan satunnaistetun valintaprosessin avulla ehdot täyttävien pk-yritysten joukosta, joista 50% saa tuen. Kaikki hakijat sitoutuvat toimittamaan energiankulutustietonsa projektin tulosten vaikuttavuuden seuraamiseksi. Hanketta ei tule aloittaa ennen kuin tukipäätös on saatu.


Haluatko parantaa yrityksesi energiatehokkuutta?

Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä Suomen Enterprise Europe Network (EEN) -verkoston asiantuntijaan (Helsingin seudun kauppakamari, Business Finland ja Business Turku) niin ohjaamme sinua eteenpäin hakemuksen kanssa, joka tulee lähettää siihen tarkoitetun hakuportaalin kautta 1.2.-15.4.2024 välisenä aikana.
Lisätiedot:
https://eenergy-project.eu/. Hakuportaali avautuu 1.2.2024.


Yhteyshenkilöt
Helsingin seudun kauppakamari: outi.toivanen-visti(at)helsinki.chamber.fi
Business Turku: mari.kivinen(at)businessturku.fi
Business Finland: teija.pakanen(at)businessfinland.fiEnterprise Europe Network toiminta on Euroopan komission osarahoittamaa (Single Market Programme).