Pk-yritysten hallituksissa 25 prosenttia naisia – Keski-Suomessa naisten osuus hieman keskimääräistä suurempi

Neljännes pk-yritysten hallituksen jäsenistä on naisia, selviää kauppakamareiden valtakunnallisesta PK-hallitusbarometristä. Keski-Suomen alueella vastaava naisten osuus on hieman keskimääräistä suurempi: 26,6 prosenttia. Tiedot perustuvat Keski-Suomen osalta 44 yrityksen vastauksiin. ​​​​​​​

Export Maker Oy:n toimitusjohtaja Suvi Metsola.

”On ilahduttavaa huomata, että keskisuomalaisissa pk-yrityksissä naisia on kyselyn mukaan jopa vähän enemmän kuin maassamme keskimäärin. Toki haluamme kannustaa naisia entistä enemmän hallitustyöhön ja yritysten johtopaikoille”, kommentoi Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.​​​​​​​

Myös kansainvälisen liiketoiminnan palveluita tarjoavan Export Maker Oy:n toimitusjohtaja Suvi Metsola rohkaisee vaikuttamisesta kiinnostuneita naisia mukaan hallitustyöhön mutta ei kannata varsinaisia sukupuolikiintiöitä. Hän toimii myös Keski-Suomen kauppakamarin hallituksessa.

”Naisissa on yhtä lailla potentiaalia kuin miehissä, ja siksi myös naiset ovat tervetulleita yritysten hallituksiin. Jos vain mielenkiintoa löytyy hallitustyöskentelyyn, rohkaisen ilmoittamaan kiinnostuksesta. Esimerkiksi kauppakamarin hallituksessa on avoin ilmapiiri, jossa jokainen saa vaikuttaa strategisiin päätöksiin ja jokaista kuunnellaan sukupuoleen katsomatta”, Metsola toteaa.

Valtakunnallisesti 25 prosenttia pk-yritysten hallitusten jäsenistä on naisia. Luku on lähes sama kuin pienillä pörssiyhtiöillä, joissa naisia on 26 prosenttia.

“On huomattava, että pk-yrityksissä naisjäsenet on valittu ilman pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin suositusta, joten lukua voidaan pitää varsin hyvänä. Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi on edellyttänyt vuodesta 2010 lähtien, että pörssiyhtiön hallituksessa on molempia sukupuolia. Jos näin ei ole, pörssiyhtiön on annettava asiasta julkinen selitys”, kertoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Suuremmissa, vähintään 250 työntekijän yrityksissä naisten osuus on pieniä yrityksiä suurempi, peräti 32 prosenttia. Luku on selvästi korkeampi kuin pienten pörssiyhtiöiden vastaava luku, 26 prosenttia. Toisaalta suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on valtakunnan tasolla 34 prosenttia.

“Hienoa, että myös pk-sektori haluaa hallituksiinsa monipuolisen kokoonpanon, vaikka julkinen huomio ei ole sinne kohdistunut, eikä pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi velvoita listaamattomia yhtiöitä. Näin hallituksiin saadaan paras mahdollinen jäsenistö, kun valinnat tehdään sekä miesten että naisten joukosta, eikä perinteiseen malliin vain miesehdokkaista”, Linnainmaa kommentoi tulosta.

Kauppakamarien PK-hallitusbarometristä saadaan ensimmäistä kertaa käyttöön laajaan kyselyyn perustuvaa tietoa pk-yritysten hallitusten sukupuolijakaumasta. Kyselyyn vastasi helmikuussa 1100 yritystä eri puolilta Suomea.


PK-hallitusbarometrin muut tulokset ja raportti julkistetaan myöhemmin maaliskuussa 2019. Kauppakamareiden PK-hallitusbarometri toteutetaan kahden vuoden välein.