Poliittiset lakot näkyvät Keski-Suomen kauppakamarin vientiasiakirjatilastoissa – maaliskuussa 23 prosentin lasku

Keski-Suomen kauppakamarin vientiasiakirjatilastosta ilmenee, että myönnettyjen alkuperätodistusten määrä maaliskuussa väheni Keski-Suomessa lähes neljänneksen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tämän vuoden helmikuuhun verrattuna laskua oli 16 prosenttia ja tammikuuhun 30 prosenttia. Tammikuussa alkuperätodistuksia myönnettiin kaikkiaan 102 kappaletta, helmikuussa 84 ja maaliskuussa 71 kappaletta.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen ei pidä tulosta yllättävänä.

”Olemme saaneet signaalia monesta suunnasta, että lakot ovat vaikuttaneet kielteisesti keskisuomalaisten yritysten toimintaan. Se ei varmasti tule kenellekään yllätyksenä”, sanoo Hiltunen.

Tilastosta ilmenee myös, että myönnettyjen asiakirjojen määrä oli tammi- ja helmikuussa vielä kasvussa edellisvuoteen verrattuna, kunnes laski lakkojen vaikutuksesta maaliskuussa.

Kauppakamarit myöntävät alkuperätodistuksia yrityksille, jotka vievät tavaraa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Siten luvut eivät ole yhtenevät Tullin tilastojen kanssa, mutta antavat suuntaa.

Hiltunen on tyytyväinen, että lakot päättyivät, mutta jättivät jälkensä.

”Se, miten pitkään lakkojen vaikutukset näkyvät ja suman purkamisessa kestää, jää nähtäväksi”, sanoo Hiltunen.