Puute osaavasta työvoimasta yritysten kasvun este – keskisuomalaiset yritykset haluavat töihin yhteistyökykyisen ja vuorovaikutustaitoisen moniosaajan

Suomalaisten yritysjohtajien mukaan työllistämiseen liittyvät riskit ja puute osaavasta työvoimasta ovat merkittävimmät esteet uusien työntekijöiden palkkaamiselle, ilmenee kauppakamarien Yritysparlamentti-kyselystä.

Parantunut taloustilanne on johtanut siihen, että työmarkkinoilla ei ole saatavissa riittävästi oikeaa osaamista. Näin kokee lähes 50 prosenttia vastaajista.

Keski-Suomen kauppakamari on osaltaan lähtenyt selvittämään ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen Keski-Suomen yrityslähtöinen osaamisekosysteemi -selvityksen avulla. Selvityksessä kartoitetaan yritysten osaamisen kehittämisen tarpeita ja toiveita syvällisemmin mm. haastatteluiden ja workshoppien avulla ja pyritään löytämään parhaat keinot lisätä osaamista nopealla aikataulla.

Keskisuomalaiset yritykset haluavat töihin yhteistyökykyisen ja vuorovaikutustaitoisen moniosaajan, ilmenee käynnissä olevan selvityksen tuloksista.

”Unelmatyöntekijä on yhteistyökykyinen ja vuorovaikutustaitoinen moniosaaja, joka pystyy ja haluaa kehittää omaa työtään jatkuvan parantamisen periaatteella ja haluaa tehdä tulosta. Yrittäjä-henkisyys nousee isoon rooliin. Unelmatyöntekijä haluaa ottaa vastuun työstään ja olla muutoksen kärjessä, on valmis myös itse kehittymään. Ymmärtää muita kulttuureja ja oma elämänhallinta on kunnossa. Asenne on äärimmäisen tärkeä”, summaa keskisuomalaisten yritysten toiveet Keski-Suomen kauppakamarin koulutus- ja palvelupäällikkö Leena Räisänen.

Keski-Suomen kauppakamari on selvittänyt unelmatyöntekijän kuvan työstämällä ajatuksia osaamisesta lähes 70 kauppakamarin luottamushenkilön kanssa. Tämän lisäksi syvähaastateltiin yhdeksän yrityksen edustajat.

”Kaikilla oli lähes sama kuvaus hieman eri sanoin. Nyt puhutaan paljon osaajapulasta. Nämä ovat ne ominaisuudet, joita hakijoilta toivotaan. Toimialan erityisosaamisesta ei puhunut juuri kukaan, sillä yritykset panostavat todella paljon sisäiseen koulutukseen ja perehdyttämiseen”, kertoo Räisänen. ”Unelmatyöntekijän ominaisuuksien ajatellaan kehittyvän työuran myötä. Tässä on yksi syy siihen, miksi yritykset toisinaan vierastavat vastavalmistuneiden palkkaamista.”

Unelmatyöntekijän muotokuva esiteltiin #kasvunmaakunta-ryhmän edustajille 8.12.2017. #kasvunmaakunta-ryhmä on Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien kokoama ryhmä, jonka tavoitteena on rakentaa Keski-Suomesta Suomen paras kasvuekosysteemi. Tavoitteena on myös varmistaa, että maakunnasta löytyy parhaat edellytykset yrittämiselle sekä osaavaa työvoimaa. Miten maakunta houkuttelee parhaita osaajia?

”Älkää katsoko Keski-Suomen ohi. Täällä on valtavasti mielenkiintoisia tehtäviä ja mahdollisuuksia tehdä kansainvälistä uraa”, ryhmän yrittäjäjäsenet kannustavat.

Selvitys Keski-Suomen yrityslähtöisestä osaamisekosysteemistä julkaistaan kokonaisuudessaan joulukuun loppuun mennessä.

Lisätietoa

Yritysparlamentti-kyselyn tulokset
Lisätietoa #kasvunmaakunta-ryhmästä


Kommentit