Rahoitusta yrityksille innovaatiorahastosta

Innovaatiorahasto tarjoaa yrityksille avustusta innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen ja skaalaukseen. Tavoite on jakaa yritysten riskiä investoida puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen tulevaisuuden kannalta kestävän talouskasvun luomiseksi. Haku on käynnissä 9.4.2024 saakka. Hakuihin voi tutustua ja hakemuksen jättää Funding & tenders -portaalissa.

Innovaatiorahastosta rahoitetaan suuria lippulaivahankkeita (> €100Meur), keskisuuria hankkeita (€20-100Meur) ja pienimuotoisia hankkeita (€2,5-20Meur), jotka voivat saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä kaikilla EU:n päästökauppajärjestelmädirektiivin kattamilla energiaintensiivisilla teollisuudenaloilla, sisältäen:

  • tuotteet, joilla voidaan korvata hiili-intensiivisiä tuotteita
  • hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen
  • hiilensidonta
  • uusiutuvan energian ratkaisut
  • energian varastointi
  • vedyn käyttö muissa sovelluksissa, kuten liikkuvuudessa ja teollisissa prosesseissa
  • päästökaupan laajenemisen myötä myös ns nettopäästötön liikenne merellä, maalla ja ilmassa ovat tuen piirissä
  • rakennusten energiankäyttö
  • Komponenttien valmistus (Cleantech manufacturing for components) (> €2,5Meur)
  • Pilottiprojektit (> €2,5Meur)


Haku sulkeutuu 9.4.2024. Hakuihin voi tutustua ja hakemuksen jättää Funding & tenders -portaalissa.

Projektien tulee olla riittävän kypsiä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta.