Rakentamisen tiedonantovelvollisuus – alkuvaiheen kevennetty menettely päättyy!

​Harmaan talouden torjumiseksi otettiin 1.7.2014 alkaen käyttöön rakennusurakoita ja työntekijöitä koskevat tiedonantovelvollisuudet. Verohallinto on alkuvaiheessa sallinut osittain puutteellisten ilmoitusten lähettämisen. Tämä kevennetty menettely oli voimassa vain vuoden 2014 loppuun. Tammikuusta 2015 alkaen tiedot on tullut antaa täydellisinä. Tammikuu 2014 urakka- ja työntekijätiedot tuli antaa viimeistään 5.3.2015.

Rakentamispalvelun ostajan velvollisuus antaa urakkatiedot

Urakkatiedot tulee antaa arvonlisäverolaissa tarkoitetusta kiinteistöön kohdistuvasta rakentamisesta, korjauksesta ja kunnossapitotyöstä sekä työn yhteydessä asennetun tavaran ostamisesta. Lisäksi urakkatiedot tulee antaa rakennustelineiden pystytys- tai purkutyöstä sekä työvoiman vuokrauksesta edellä mainittuihin tarkoituksiin. Kiinteistönhuolto on jätetty urakkatietojen tiedonantovelvollisuuden ulkopuolelle, kuten myös suunnittelu- ja valvontapalvelut sekä pelkät tavaran ostot.

Urakkatietojen tiedonantovelvollinen on aina tilaaja, joka toimii rakennuttajana, pääurakoitsijana, sivu-urakoitsijana tai aliurakoitsijana. Tietoja ei tarvitse antaa, jos sopimuksen mukainen myyntihinta ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 euroa.

Tiedonantovelvollisuus koskee rakennusalan yritysten lisäksi myös muita rakennuspalvelujen ostajia. Näin ollen esimerkiksi asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö, valtio, kunta, yhdistys, säätiö sekä myös yksityishenkilöt ovat urakkatietojen tiedonantovelvollisia.

Työntekijätiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskennelleistä henkilöistä

Jos työmaakohtaisen hankkeen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa, Verohallinnolle tulee antaa urakkatietojen lisäksi myös tiedot kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskennelleistä henkilöistä.

Tietojen antaminen on päätoteuttajan eli rakennuttajan nimeämän pääurakoitsijan tai työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan vastuulla. Ellei erikseen nimettyä päätoteuttajaa ole, tietojen antaminen on rakennuttajan vastuulla. Muut työmaalla toimijat ilmoittavat työntekijätiedot päätoteuttajalle / rakennuttajalle.

Rakentamiseen liittyvien työntekijä- ja urakkatietojen tiedonantovelvollisuuksien laiminlyönnistä voidaan määrätä enintään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksu on työmaakohtainen.

Jokaisen rakentamisurakoiden kanssa tekemissä olevien vastuulla on selvittää omat velvollisuutensa. Tiedonantovelvollisuuksien täyttäminen edellyttää tietojen keruuta ja ennakolta asiasta sopimista urakan osapuolten kesken. Rakentamisen tiedonantovelvollisuuksien lisäksi on syytä huomata myös tilaajavastuulain mukaisen tietojen selvitysprosessin vaatimukset.

Lisätietoja: VT, arvonlisäveroasiantuntija Anne Klemola, PwC, anne.klemola[a]fi.pwc.com