Ratkaisu teollisuusyritysten osaajapulaan nuorten voimin − somelähettiläästä avain uudenlaiselle imagotyölle

Keskisuomalaiset teollisuusalan pk-yritykset painivat parhaillaan mittavan osaajanpulan kanssa. Yritykset eivät tahdo löytää uusia osaajia, koska ala ei kiinnosta nuoria riittävästi. Keski-Suomen kauppakamarin Valmistus- ja tuotantovaliokunta päätti kääriä hihat ja aloittaa talkoot koko alan imagon kirkastamiseksi yhdessä Teknologiateollisuus ry:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Kuva: Jari Tuukkanen.

Alan mielikuva kaipaa imagonkohotusta

Valmistus- ja tuotantovaliokunta antoi viime syksynä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Innovaatioviikon opiskelijoille toimeksiannon, jonka tavoitteena oli keksiä oivaltavia keinoja koko valmistus- ja tuotantoalan mielikuvan parantamiseksi ja uusien opiskelijoiden houkuttelemiseksi alan koulutusohjelmiin.

”Opiskelijoiden projektitöistä nousi vahvasti esille se, kuinka alan mielikuva on virheellinen ja vääristynyt nuorten keskuudessa. Alaa pidettiin raskaana, likaisena, huonosti palkattuna ja epävarmana. Totuus on kuitenkin toinen. Ala on kehittynyt hurjasti, ja esimerkiksi uusien teknologioiden käyttö kuuluu olennaisena osana nykypäivän työnkuvaan”, Karstulassa sijaitsevan tilauskonepaja KA-MU Oy:n toimitusjohtaja Juha Järvi toteaa.

Hän toimii myös Valmistus- ja tuotantovaliokunnan puheenjohtajana.

Somelähettiläs vierailemaan keskisuomalaisissa yrityksissä

Vastauksena ongelmaan kauppakamari pestaa yhdessä Teknologiateollisuus ry:n kanssa ensi syksynä viiden kuukauden ajaksi yhden ammattikorkeakouluopiskelijan somelähettilääksi.

”Haluamme olla mukana edistämässä alueemme yritysten kilpailukykyä ja menestystä. Jos esimerkiksi osaajien saaminen takkuaa, ongelmaan on löydettävä ratkaisu. Valiokunnan työtä on ilo tukea, sillä se näyttää konkreettisesti, miten yritysten, kauppakamarin ja oppilaitosten yhteistyöllä voidaan saada aikaan vaikuttavia tuloksia”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen kommentoi.

Konkreettisesti lähettilään tehtävänä on vierailla paikallisissa teollisuusalan yrityksissä ja tuottaa nuoria kiinnostavaa sisältöä eri sosiaalisen median kanaviin. Ennen varsinaisen työn alkua Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden projektiopintojen ryhmä suunnittelee tarkemmin somelähettilään työn sisällön. Parhaassa tapauksessa somelähettiläs voi jopa lopulta työllistyä johonkin paikalliseen yritykseen.

”Tarkoituksenamme on viestiä nuorten omilla kanavilla ja nuorten omalla kielellä. Haluamme kertoa nimenomaan nuorten silmin teollisuusalan nykypäivän työoloista, moderneista tuotantoympäristöistä ja kiinnostavia tarinoita todellisista oman alansa ammattilaisista”, Järvi kuvailee.

Hän toivoo, että kampanjan myötä nuoret näkisivät teollisuusalan varteenotettavana koulutusalana ja hakeutuisivat siten enenevässä määrin alan opintoihin. Tällöin ennen pitkää yritysten työntekijäpulakin helpottaisi.

Kuva: Jari Tuukkanen.

Yritykselle mahtava mahdollisuus saada uusia osaajia

Vaikka somekampanjan ensisijaisena kohderyhmänä ovat suomalaiset nuoret, sillä halutaan houkutella myös alanvaihtajia. Ulkomaalaiset opiskelijat taas saadaan kiinnostumaan englanninkielisellä sisällöllä.

Projektin myötä yritykset saavat aivan uudella tavalla näkyvyyttä nuorten keskuudessa, sillä tavoitteena on saada mukaan 10−15 teollisuusalan yritystä ympäri Keski-Suomen. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole mainostaa yksittäisen yrityksen tuotteita tai palveluita.

”Tämä on ainutkertainen tapa saada tulevaisuuden työntekijöitä yrityksiin, mutta emme aio jättää tätä vain kertaluonteiseksi kampanjaksi. Projektimme onkin herättänyt kiinnostusta myös muualla Suomessa, joten tämän pilotin jälkeen konsepti olisi hyvin kopioitavissa laajemminkin”, Järvi sanoo ja haastaa kaikki paikalliset teollisuusalan yritykset mukaan yhteiseen somelähettiläskampanjaan.

Lähtisikö yrityksesi mukaan yhteistyöhön? Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Ari Hiltunen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen kauppakamari
ari.hiltunen@kskauppakamari.fi, p. 040 058 3210

Juha Järvi, toimitusjohtaja, KA-MU Oy
juha.jarvi@ka-mu.fi, p. 0400 648 618