Ratkaisut ammattidieselin käyttöön ottamiseksi on tehtävä kiireellisesti

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Poikkeuksellinen ja erittäin nopea kuljetuskustannusten nousu iskee erityisen kovaa keskisuomalaisiin kuljetusyrittäjiin. Kauppakamarit peräänkuuluttavat nopeita toimenpiteitä yritysten auttamiseksi ja esittävät yhtenä ratkaisuna ammattidieselin käyttöönottoa. KAK-Kuljetuspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Kari Taipale kertoo, että ratkaisuilla on todella kiire. "Moni kuljetusyrittäjä on jo lopettanut ja todella moni harkitsee toiminnan alasajamista”, Taipale toteaa.

”Poikkeuksellisen kovaan polttoaineen hinnannousuun on vastattava nyt. Tarvitaan nopeita toimia, kuten ammattidieselin käyttöönottoa, joiden avulla rakennetaan silta yrityksille vaikean tilanteen yli. Aikaa odottaa vaikkapa vuoden päähän ei ole”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Ammattidiesel tarkoittaa kuorma- ja linja-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta. Dieselin hinnannousu on vaikuttanut merkittävästi sekä kuljetusyritysten toimintaan, että suomalaisten yritysten logistiseen kilpailukykyyn verrattuna kilpailijamaihin. Tulevaisuudessa logistiikan kustannuksia tulevat lisäämään myös EU-tasolla tehtävät ratkaisut.

”Kuljetusyritykset haluavat toimia vastuullisesti ja investoida vähäpäästöiseen kalustoon. Räjähdysmäinen hintojennousu niin kaluston kuin polttoaineen osalta paitsi heikentää kannattavuutta myös aiheuttaa haasteita investoinneille”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Wood huomauttaa, että EU-lainsäädäntö antaa mahdollisuuden ammattidieselin käyttöönottoon. Kuljetusyrittäjät voivat kuorma- ja linja-autojen osalta hakea polttoaineverosta palautusta.

”Tällä nopealla toimella, joka on täysin Suomen omissa käsissä, tasattaisiin tilannetta kilpailijamaihin nähden ja autetaan kuljetusyrityksiä tämän hetken kriittisessä tilanteessa. Päätöksiä keinoista ei yksinkertaisesti ole varaa jäädä odottamaan, helpotusta akuuttiin tilanteeseen on saatava heti. Ammattidiesel voidaan ottaa käyttöön myös ns. kustannustukena, samalla mallilla kuin koronapandemian aikana yrityksiä tuettiin akuutin kriisin yli“, sanoo Wood.

”Tilanne etenkin pienemmissä kuljetusyrityksissä on niin kriittinen, että huoli konkursseista on todellinen. Jos prosessi ammattidieselin käyttöönotolle kestää kuukausitolkulla, on ylimenokaudelle etsittävä nopea toisenlainen ratkaisu”, Hiltunen sanoo.

KAK-Kuljetuspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Kari Taipale kertoo, että ratkaisuilla on todella kiire. Suhteellisesti dieselin hinta on noussut tänä vuonna yli 30 prosenttia ja moottoripolttoöljy melkein 50 prosenttia.

”Kuljetus‐ ja kiviainesliiketoiminta on ollut jo ennestään pienikatteista. Moni kuljetusyrittäjä on jo lopettanut ja todella moni harkitsee toiminnan alasajamista”, Taipale toteaa.

Taipale huomauttaa, että polttoaineen hinnannousu tarkoittaa kasettiyhdistelmillä polttoainekustannusten kasvua 30 000 – 40 000 eurolla vuodessa.

”Urakkahintoihin on todella vaikea saada korotuksia. Rakennus‐ ja maarakennusurakoissa sekä urakoiden maa‐ ja kiviainestoimituksissa ei ole käytössä polttoainelisiä tai indeksitarkistuksia”, Taipale kertoo.

Taipale huomauttaa, että jakeluvelvoitteen poistaminen määräaikaisesti alentaisi dieselin hintaa noin 30 senttiä litralta. Jakeluvelvoite tarkoittaa moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamista uusiutuvilla polttoaineilla liikenteessä. Ammattidiesel alentaisi yritysten kustannuksia ja mahdollistaisi kotimaisen kuljetus‐ ja logistiikkatoimialan kilpailukyvyn säilymisen.

”Kuljetuskustannusten nousu heijastuu lopulta esimerkiksi ruuan hintoihin ja näkyy myös sitä kautta kansalaisten kukkarossa”, sanoo Taipale.

KAK‐Kuljetuspalvelu Oy on paikallinen noin 60 ammattiautoilijan omistama KTK‐yritys, jossa omistajat toimivat yhtiön alihankkijoina. Se on toiminut Jyvässeudulla jo yli 70 vuotta. Sen päätoimiala on rakennuskuljetuspalvelut sekä maa‐ ja kiviainesten myynti. Yritys työllistää ammattiautoilijoiden lisäksi 8-10 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa.

Yritysten lisäksi kauppakamaria koskettaa laajemmin ihmisten, yhteiskunnan ja maapallon hyvinvointi. Hintojen nousun kompensoimiseksi kansalaisille Keski-Suomen kauppakamari on esittänyt jo aiemmin ansiotuloverotuksen keventämistä kahdella prosenttiyksiköllä kautta linjan.