Rekrytointivaikeuksia enemmän Keski-Suomessa kuin koko maassa keskimäärin

EK:n huhtikuussa tekemässä Suhdannebarometrissa keskisuomalaisyritykset kuvaavat suhdannenousun jatkuneen hieman alkuvuonna. Tuotanto oli hienoisessa nousussa, ja kasvun ennakoidaan kiihtyvän hieman lähikuukausina. Suhdanteiden myös ennakoidaan kirkastuvan hieman loppukevään ja kesän aikana. Kasvua jarruttaa kuitenkin puute ammattityövoimasta.

Tuoreimman EK:n suhdannebarometrin mukaan Keski-Suomen yritysten suhdannetilanne kohentui hieman alkuvuoden 2018 aikana. Suhdannetilannekysymyksen saldoluku oli huhtikuussa 19, kun samainen saldoluku oli tammikuisessa tiedustelussa 14.

Suhdannenäkymät ennakoivat tilanteen paranevan lähikuukausien aikana, mutta odotukset ovat hieman aiempaa varovaisemmat. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa 10, eli hieman tammikuun lukemaa 21 alempi. Huhtikuussa 20 % yrityksistä ennakoi paranemista ja 10 % odotti hiipumista. Keski-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat hieman koko maata harmaammat.

”Keski-Suomella menee edelleen hyvin. Kuten barometristakin ilmenee, ammattityövoiman puute on suurin yksittäinen kasvun este. Se heijastuu kautta linjan. On kuitenkin ilahduttavaa, että yritysten kannattavuus on vuoden takaista parempi ja että kasvu on tullut kannattavasti”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Tuotanto lisääntyi hieman ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja tuotantomäärien kasvun ennakoidaan vauhdittuvan toisella neljänneksellä. Kannattavuus oli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaista parempi. Henkilökunnan määrä pysyi lähes ennallaan. Työvoiman määrä kääntynee nousuun kesän lähestyessä.

Myyntihintojen arvioidaan kohentuneen lievästi tammi–maaliskuussa, mutta kustannukset nousivat samaan aikaan hieman useammalla yrityksellä. Kustannusten ennakoidaan kohoavan lähikuukausinakin hieman hintoja yleisemmin.

Keski-Suomessa pulaa ammattityövoimasta keskimääräistä enemmän

Kasvua jarruttaa puute ammattityövoimasta. Keskisuomalaisilla yrityksillä ammattitaitoisen työvoiman puute oli huhtikuussa laajin tuotannon kasvun este 31 prosentin osuudella. Koko maassa vastaava luku oli 20 prosenttia. Samaan aikaan kysynnän arvioi riittämättömäksi 24 prosenttia vastaajista. Kapasiteetista oli pulaa 15 prosentilla yrityksistä.

Keskisuomalaisella erikoiskuljetusliikkeellä Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:llä työtilanne ja näkymät ovat erittäin valoisat. Tilanne Suomessa on parantunut muutaman vuoden takaiseen.

”Työvoiman saatavuus on suurin haasteemme tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Pulaa on erityisesti kuljettajista ja toimihenkilöistä. Palkkaisimme heti 5 henkilöä lisää, jos sopivaa työvoimaa löytyisi. Tavoitteena meillä on kasvaa edelleen”, sanoo toimitusjohtaja Ville Silvasti.

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy on Pohjois-Euroopan suurin erikoiskuljetusliike. Viime joulukuussa tehdyn yrityskaupan myötä sen liikevaihto kasvoi 25 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon. Yritys työllistää 180 henkilöä. Yli 80 prosenttia yrityksen asiakkaista on ulkomailta.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä huhtikuussa 2018 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 251 yritystä, joilla on Suomessa lähes 260 000 työntekijää.
EK-yhteistyö

​Keski-Suomen kauppakamari järjestää yhteistyössä Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n aluetoimijoiden kanssa Elinkeinoelämän foorumeita ja suhdannebarometrin julkistustilaisuuksia. Lue lisää