Resurssiviisauden vientiyhteistyö

Kutsumme yrityksesi mukaan joukkoomme viemään resurssiviisasta osaamista Keski-Suomesta maailmalle

Induco Oy on yhteistyössä kaupungin, oppilaitosten ja muiden keskisuomalaisten tahojen kanssa kokoamassa yhteen yritysten ja eri organisaatioiden (kaupunki, oppilaitokset, tutkimus jne) osaamista resurssiviisauden sateenvarjon alle. Tarjontaa esitellään lähikuukausina kansainvälisille päättäjille ja potentiaalisille asiakasryhmille.
Haluatteko, että yrityksenne tuotteita ja osaamista esitellään myös?

Resurssiviisaus


  • Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

  • Jyväskylässä on kehitetty resurssiviisauden toimintamalli, jonka avulla kaupungit ja alueet voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle. Toimintatapoja on kehitetty mm. kaupungin, yritysten ja kaupunkilaisten kanssa erilaisten kokeilujen ja pilottien avulla. Kansainvälinen kiinnostus asiaa kohtaan on kova. Resurssiviisaus voi olla kansainvälinen myyntivalttimme ja erottautumistekijämme.

  • Mahdollisuuksia yrityksille monilla osa-alueilla, kuten esimerkiksi energia, liikkuminen, ruoka, vesi, kulutus/materiaali/jäte ja niihin liittyvä tietotaito ja teknologia.Tutustu lisää mitä on Resurssuviisaus

Lisätietoja:
Satu Freyberg
Induco Oy
puh: 0400 966 112
sposti: satu.freyberg@induco.fi