Sähköinen kaupparekisteriote muuttuu maksuttomaksi 1.8.2022 alkaen

Sähköinen kaupparekisteriote muuttuu maksuttomaksi 1.8.2022 alkaen. Kuvituskuva: Adobe Stock

Kaupparekisterilakiin ja yritys- ja yhteisötietolakiin on tulossa muutoksia elokuussa. Muutoksilla lait päivitetään vastaamaan kahteen EU-direktiiviin. Tulevaisuudessa kaupparekisteritiedot liikkuvat helpommin EU:n jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi sähköinen kaupparekisteriote muuttuu asetusmuutoksella maksuttomaksi.

Tasavallan presidentti vahvisti 16.12.2021 kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain muutokset, jotka vaikuttavat konkreettisesti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimintaan, tarkemmin sanottuna PRH:n ylläpitämään kaupparekisteriin. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2022.

Lakimuutokset ovat seurausta kahdesta EU-direktiivistä: yritysrekistereitä koskevasta digitalisointidirektiivistä ja rahanpesudirektiivistä.

Yritysten ei jatkossa tarvitse ilmoittaa samoja tietoja useille eri rekisteriviranomaisille

Elokuussa voimaan astuvat muutokset helpottavat yritysrekistereissä olevan tiedon liikkumista eri EU-maiden rekisteriviranomaisten välillä. Jos esimerkiksi osakeyhtiön vastuuhenkilöt vaihtuvat, tieto muutoksista kulkeutuu myös siihen maahan, jossa osakeyhtiön rekisteröity sivuliike toimii.

Lisäksi rahanpesudirektiivin tarkoittamia tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot ovat aiempaa helpommin saatavilla jäsenmaiden välillä, ja sähköisesti jätetty osakeyhtiön perustamisilmoitus tulee jatkossa käsitellä viidessä arkipäivässä.

Digitalisointidirektiivi edellyttää, että tietyt osakeyhtiötä koskevat tiedot ovat jatkossa maksuttomia. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi osakeyhtiön vastuuhenkilöitä koskevat rekisterimerkinnät. Kaupparekisteritietojen maksuttomuus toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön 2.12.2021 antamalla PRH:n maksuasetuksella EU-direktiivin edellyttämää tasoa laajemmin.

Kaikkien kaupparekisteriin merkittyjen yritysten sähköiset kaupparekisteriotteet muuttuvat maksuttomiksi 1.8.2022 alkaen. Tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot pysyvät jatkossakin maksullisina.