Saksalaisen kauppakamarin ulkomaanverkosto suomalaisten yritysten käyttöön

Suomalaisille yrityksille avautuu uusi kanava ja verkosto kansainvälisille markkinoille. Saksan kauppakamarin ulkomailla sijaitsevat toimistot palvelevat jatkossa myös suomalaisia yrityksiä

Eilen allekirjoitettu sopimus antaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden ostaa kansainvälistymiseen liittyviä palveluita Saksan ulkomaankauppakamarin (AHK) toimistoilta eri puolilla maailmaa. Saksan ulkomaankauppakamareiden kansainvälinen verkosto kattaa 90 maata, yli 130 toimipistettä ja 2000 asiantuntijaa. Palveluiden käyttäminen ei edellytä kauppakamarijäsenyyttä.

”On tärkeää, että pk-yrityksillämme on käytössään parhaat mahdolliset verkostot kansainvälistymiseen. Saksalaisen kauppakamarin verkosto on vahva ja erittäin tervetullut lisä Team Finland -palveluihin, joiden uudistus on käynnissä samaan aikaan”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

AHK:n palvelut tulevat osaksi Team Finland -toimintaa täydentämään nykyistä tarjontaa ja muodostavat yhden vaihtoehdon muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kuten kaupallisten konsulttien ohelle. Suomalaiset yritykset voivat aina itse päättää, minkälaisia palveluita ja verkostoja ne haluavat hyödyntää.

“Suomalaiset yritykset voivat ostaa Saksan ulkomaankauppakamarin palveluita kaikkialla maailmalla samoilla ehdoilla kuin saksalaisyritykset. Suomalaisille yrityksille tämä on merkittävä mahdollisuus, sillä Saksan ulkomaankauppakamareilla on laaja osaaminen ja kattava verkosto”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Kyseessä on kahden maan kauppakamarien välinen sopimus, jonka suomalainen osapuoli on Keskuskauppakamari. Saksalaisena osapuolena on Saksan teollisuus- ja kauppakamareiden keskusjärjestö (DIHK) ja Helsingissä toimiva Saksalais-Suomalainen Kauppakamari (DFHK). Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on edesauttanut yhteistyön syntymistä. Ulkoministeriön ja Finpron ohella Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ja Perheyritysten liitto osallistuvat yhteistyöhön.

”Sopimus on merkittävä askel suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä. Yhteistyö on myös todistus AHK:n palveluiden korkeasta laadusta”, sanoo Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin toimitusjohtaja Dagmar Ossenbrink.

Suomalaiset yritykset voivat ottaa yhteyttä Helsingissä sijaitsevaan Saksalais-Suomalaiseen Kauppakamariin, joka kartoittaa sopivan AHK-kontaktin kohdemaassa. Toinen vaihtoehto on, että yritykset ottavat suoraan yhteyttä ulkomailla toimivaan AHK:n toimistoon.

AHK-palveluiden hinnat vaihtelevat ja riippuvat kohdemaiden kustannustasosta. Esimerkiksi 6–8 päivän markkina-analyysipaketin hinta vaihtelee 4500 ja 11 000 euron välillä. Päiväkohtaiset konsultointimaksut ovat 750–1400 euroa.

Sopimuksen yhtenä tavoitteena on myös tuoda suomalaisten yritysten osaamista ja tuotteita nykyistä paremmin mukaan saksalaisten yritysten toimitusketjuihin ja verkostoihin eri kohdemarkkinoilla.

Lisätietoja:


Risto E. J. Penttilä
toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari
p. 050 366 2395, risto.penttilä@chamber.fi

Jan Feller,
varatoimitusjohtaja, Saksalais-Suomalainen kauppakamari
p. 050 575 2452, jan.feller@dfhk.fi