Suhdanneodotukset ovat vaimentuneet Keski-Suomessa, mutta tilauskannat ovat pysyneet edelleen hyvinä

Riihivuoreen avataan tälle kaudelle neljä uutta rinnettä sekä entistä ehompi snowpark. Riihivuoressa nähdään myös ainakin kahdet alppihiihtokisat. Kuva: Riihivuori Resort

Suhdannetilanne Keski-Suomessa oli lokakuussa 2022 hivenen normaalia heikompi, ilmenee tuoreimmasta EK:n suhdannebarometrista. Tuotantokehitys on pysynyt vakaana, mutta ammattityövoimapula on edelleen selvästi yleisin kapeikko. Suhdanneodotukset ovat jatkaneet hiipumistaan, saldoluku -45.

Keski-Suomen yritysten suhdannetilanne laski lokakuussa 2022 hivenen normaalia heikommaksi, saldoluku -7. Heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli 2.
Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat vaimentuneet edelleen syksyn aikana.

Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli -45, kun saldoluku oli heinäkuussa -35. Suhdanteiden paranemista ennakoi lokakuussa 1 prosentti vastaajista ja heikkenemistä odotti 46 prosenttia vastaajista. Keski- Suomen suhdannekuva on koko maan keskiarvoon verrattuna aavistuksen harmaasävyinen.

”Viime vuosina yrityksiltä on vaadittu paljon luovimista ja sopeutumista haastaviin tilanteisiin. Energian, korkojen ja hyödykkeiden hintojen nousu tuovat tummia pilviä näkymien ylle, mutta epävarmoista ajoista huolimatta omaan tekemiseen ja tulevaisuuteen suhtaudutaan positiivisesti”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Tuotanto- ja myyntimäärät säilyivät likimain ennallaan heinä-syyskuun aikana. Tuotannon odotetaan pysyvän kausitekijät huomioiden ennallaan myös lähikuukausien aikana. Henkilökuntamäärät pysyivät likimain muuttumattomina heinä-syyskuussa, eikä isoja muutoksia odoteta loppuvuodellekaan.

Ammattityövoiman puute oli lokakuussa yleisin kasvun este 41 prosentin osuudella. Heikko kysyntä oli ongelmana 29 prosentilla vastaajista. Kustannusten nousu on ollut viime kuukausina yleisesti hintojen nousua suurempaa. Kannattavuuden arvioidaan huonontuneen hieman vuodentakaiseen verrattuna.

Leppälahdella toimivan LR Metallin tunnelmat ovat positiiviset. Metalliteollisuudessa toimivalla perheyrityksellä tilauskanta on pysynyt edelleen hyvänä. Yritys hitsaa alihankintatyönä yrityksille ja yksityisille ruostumatonta ja haponkestävää terästä, muita teräksiä sekä alumiinia. Se valmistaa prototyyppejä valmiista piirustuksista tai suunnittelee ja toteuttaa ne ideasta lopputuotteeksi asti.

”Tilauskantaa on niin hyvin, että juuri saamme tilaukset tehtyä tällä työntekijämäärällä. Teräksen hinta on noussut, mutta se on pyritty huomioimaan hinnoittelussa”, kertoo toimitusjohtaja Reijo Lehtola.

Rakennusalan yritys Maansiirto ja Rakennus Siik Oy:n toimitusjohtaja Pekka Siik kertoo, että työtilanne on vuoden loppuun asti hyvä, mutta rakennusalan osalta tulevalle talvelle on näkyvissä hiukan hiipumisen merkkejä.

”Kysyntää on ollut tähän mennessä hyvin, ja töitä on tehty niin paljon kuin on ehditty tekemään. Tulevalle talvelle kyselyitä ei ole tullut niin paljoa kuin normaalisti”, kertoo Pekka Siik.

Maansiirto ja Rakennus Siik Oy on vuodesta 1996 toiminut äänekoskelainen rakennus- ja maansiirtoyritys. Se palvelee rakennusyrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia pääsääntöisesti Keski-Suomessa. Yritys työllistää 11 työntekijää.

Riihivuori Resort Oy:n toimitusjohtaja Janne Andersin odottaa tulevaa hiihtokeskuksen kautta positiivisella mielellä. Uuteen hissiin investoimisen myötä kesä on valmisteltu pohjoisrinteiden käyttöönottoa. Tälle kaudelle avataan neljä uutta rinnettä sekä entistä ehompi snowpark. Uudet rinteet mahdollistavat myös kilpailujen palaamista: Riihivuoreen on tulossa ainakin kahdet alppikisat sekä lumileirejä.

Kausikorttikauppa on lähtenyt hyvin liikkeelle, samoin kuin kausityöntekijöiden rekrytoinnit. Avoimia työpaikkoja on nyt 20–24, ja työntekijöitä on löytynyt hyvin.

Sähkön hinnannousu mietityttää Andersinia lähinnä siltä osin, miten se tulee vaikuttamaan asiakkaiden käyttäytymiseen. Riihivuorella osa sähkön hinnasta on suojattu, ja energiansäästön eteen on tehty investointeja ja toimenpiteitä jo useita vuosia. Riihivuori on tehnyt Hiilineutraali hiihtokeskus 2026 -sitoumuksen.

Viime vuonna asiakkaat olivat pääosin Keski-Suomen talousalueelta, mutta tänä vuonna on odotettavissa asiakkaita enemmän myös muualta Suomesta.

”Polttoaineiden hintojennousun vuoksi voi olla, että ajomatkat lyhenevät ja laskettelemaan jäädään lähemmäksi”, Andersin arvioi.

EK:n suhdannebarometri
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.