Keski-Suomen suhdannetilanne on säilynyt vakaana ankarasta työvoimapulasta huolimatta

EK:n lokakuussa toteuttamassa Suhdannebarometrissä keskisuomalaiset yritykset ovat sitä mieltä, että suhdannetilanne pysyi syksyllä jonkin verran tavanomaista parempana. Vaikka tuotanto ja myynti ovat kohentuneet, tahti hiipunee loppuvuoden aikana. Rekrytointivaikeudet vaivaavat edelleen merkittävää osaa yrityksistä.
​​​​​​​

CNC-koneistaja Pekka Oikari koneistaa KA-MU:n Blingfactory-verkkokaupan tuotteita.

KA-MU OY on 1982 perustettu sopimusvalmistukseen erikoistunut tilauskonepaja. Karstulassa sijaitseva KA-MU työllistää 20 alan ammattilaista. Yritys etsii aktiivisesti ratkaisuja osaavan työvoiman rekrytointiin.
Kuva: Jari Tuukkanen.

Keski-Suomen teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden suhdannetilanne pysyi syksyn aikana normaalia korkeammalla tasolla. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa 12, kun saldoluku oli heinäkuisessa tiedustelussa 10. Saldoluvulla tarkoitetaan positiivista kehitystä odottavien yritysten osuutta, josta on vähennetty negatiivista kehitystä odottavien osuus.

Lähikuukausien suhdannenäkymät kääntyivät laskuun kesän lopussa ja syksyn alussa. Suhdannenäkymien viimeisin saldoluku oli -13, kun se heinäkuussa oli 2. Lokakuussa 24 prosenttia vastaajista ennakoi suhdanteiden hiipumista, ja 11 prosenttia puolestaan odotti niiden paranemista. Ennallaan suhdanteiden uskoi säilyvän 65 prosenttia yrityksistä. Keski-Suomen suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa vaisummat.

”Keskisuomalaisten yritysten varovaiset odotukset kielivät epävarmuudesta loppuvuoden osalta. Monella alalla osaavan työvoiman saatavuus on edelleen kiperä ongelma, ja siihen on löydettävä pian kestäviä ratkaisuja”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen toteaa.

Suhdannebarometrin mukaan ammattitaitoisen työvoiman saaminen on yhä vaikeampaa. Lokakuussa 42 prosenttia vastaajista koki rekrytoinnin ongelmana, joten luku on kasvanut hieman heinäkuun 39 prosentista. Kysyntä puolestaan oli heikkoa 30 prosentilla yrityksistä, kun vastaava luku oli heinäkuussa 28 prosenttia.

Myös Karstulassa sijaitsevassa tilauskonepaja KA-MU Oy:ssä rekrytoinnin haasteet on tunnistettu, sillä suorittavaa työvoimaa ei tahdo löytyä valmistavan teollisuuden tarpeisiin enää entiseen malliin.

”Ammattitaitoisesta työvoimasta on tällä hetkellä huutava pula. Ajattelevia aivoja ja tekeviä käsiä tarvittaisiin enemmän kuin niitä on tarjolla”, KA-MU:n toimitusjohtaja Juha Järvi kuvailee.

Järvi on myös Keski-Suomen kauppakamarin Valmistus- ja tuotantovaliokunnan puheenjohtaja, ja ongelma on tullut ilmi yhtä lailla valiokunnan keskusteluissa. Ongelmaan haetaan kuitenkin parhaillaan konkreettisia ratkaisuja.

”Olemme haastaneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun Innovaatioviikon opiskelijat miettimään, millä tavalla nuoret saadaan kiinnostumaan alan koulutuspaikoista ja toisaalta mitä yritysten tulisi tehdä uusien ammattilaisten houkuttelemiseksi. Odotamme innolla ja jännityksellä, millaisia tuoreita ideoita opiskelijat keksivät”, Järvi sanoo innostuneena.

Rekrytointivaikeuksien keskellä tuotanto- ja myyntimäärät kuitenkin lisääntyivät heinä−syyskuussa lievästi. Silti tuotannon kasvun ennakoidaan hiipuvan loppuvuoden aikana. KA-MU:lla tilanne on säilynyt vakaalla pohjalla.

”Myyntimme on kasvanut viime kuukausina tasaisesti, mutta vuodenvaihteen lähestyessä epävarmuus voi kasvaa. Suhtaudumme kuitenkin luottavaisesti tulevaan, ja siksi haemme ja koulutamme jatkuvasti uusia työntekijöitä”, Järvi kertoo.

EK:n Suhdannebarometri
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2018 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 lopulla ja 2019 alussa. Tiedusteluun vastasi 1 213 yritystä, joissa on Suomessa yli 250 000 työntekijää.


EK-yhteistyö

​Keski-Suomen kauppakamari järjestää yhteistyössä Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n aluetoimijoiden kanssa Elinkeinoelämän foorumeita ja suhdannebarometrin julkistustilaisuuksia. Lue lisää