Sulkemiskorvauksen haku käynnistyy 12.5.

Ne yritykset, jotka ovat olleet lain nojalla suljettuna, voivat hakea sulkemiskorvausta Valtiokonttorista 12.5. alkaen. Sulkemiskorvauksella korvataan liiketoiminnan joustamattomia kuluja. Sulkemiskorvaus koskee yrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isoille yrityksille tuki valmistellaan erikseen.

Joustamattomia kuluja voivat olla esimerkiksi vuokrakulut, lupa-, jäsen- ja vakuusmaksut, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoimakustannukset. Lisäksi korvataan palkkakuluja.

Korvausta voivat hakea yritykset, joilla on korkeintaan 49 työntekijää ja joiden toimitilat on suljettu lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemispäätös perustuu valtioneuvoston asetukseen tai Aluehallintoviraston tartuntatautilain pykälään 58 g. Sulkeminen koskee ravintoloita ja muita ravitsemisliikkeitä sekä esimerkiksi kuntosaleja, liikuntapaikkoja ja sisäleikkipuistoja.

Sulkemiskorvaus ei korvaa liiketoiminnan vähenemistä. Yrityksen toimitilojen sulkemisaikana mahdollisesti pilaantuneita elintarvikkeita ei korvata sulkemiskorvauksella.

Korvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden lopusta, kun sulku päättyi. Hakuaika on ehdoton.

Tukea voi hakea sille osuudelle liiketoiminnasta, joka on ollut suljettuna.