Poikittaissuuntainen Suomen kehärata parantamaan rautatieliikenteen kilpailukykyä

Keski-Suomen kauppakamari on ollut mukana Pori-Parkano-Haapamäki- rataan liittyvässä Suomen kehärata-selvityksessä, jonka on tehnyt WSP.

Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat megatrendejä, jotka luovat paineen rautatieliikenteen merkittävälle kasvulle.

Nykytilassa Suomen rataverkko kuormittuu useilla yhteysväleillä. Kaupungistuminen on lisännyt henkilöliikennettä Suomen eri osien välillä voimakkaasti viime vuosina ja kasvu tulee jatkumaan. Jo nyt on nähtävissä rataosien kapasiteetin vajausta. Tämä tulee johtamaan myös tavarajunien palvelutason heikkenemiseen, mikä heikentää kansainvälisten yritysten logistista kilpailukykyä sekä ohjaa kuljetuksia entisestään tieverkolle. Samaan aikaan Suomessa on käyttämätöntä rataverkkoa, joka tarjoaa mahdollisuuden ratkaista em. ongelmia.

Rataverkko ja liikennemarkkinat ovat kytkennässä toisiinsa: ei toista ilman toista. Rataverkkoon panostaminen on välttämätöntä nykyisen liikenteen tehostamiseksi, mutta myös rautatiemarkkinoiden kehittämiseksi.

Suomen länsirannikolta itärajalle suuntautuvan poikittaisraideliikenteen kehittämisestä on valmistunut selvitys (Suomen kehärata, WSP).

Suomen kehärata vastaa hallitusohjelman tavoitteisiin ja edistää teollisuuden ja logistiikkayritysten hiilineutraaliustavoitetta parantamalla rautatieliikenteen kilpailukykyä

Kehärata Porista Parkanon ja Keski-Suomen kautta Parikkalaan...

 • vapauttaa tilaa henkilöliikenteen volyymin ja nopeuden kasvulle pääradalla sekä yhteysväleillä Vainikkala-Riihimäki-Tampere-Pori sekä Tampere-Jyväskylä;
 • tarjoaa Venäjän transitovirroille pohjoisemman reitin länsirannikolle vapauttaen kaikkein kuormitetuimpia yhteysvälejä Kaakkois-Suomessa ja pääradalla;
 • avaa metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden tavaravirroille uusia reittejä ja parantaa kuljetusten toimintavarmuutta;
 • mahdollistaa rautatiekuljetusten kasvun ja tiekuljetusten osittaisen siirtämisen juniin toimien vihreänä rahtiratana ja;
 • voidaan ratageometrian osalta toteuttaa tavaraliikennettä suosivaksi, jolloin tavaraliikennekaluston kuluminen voidaan minimoida.


Suomen kehäradan sijainti Suomea halkaisevana väylänä on erinomainen. Merkittävin puute on yhteysvälillä Pori-Parkano-Haapamäki. Radan käyttökuntoon laittaminen mahdollistaa kehäradan hyödyntämisen teollisuuden ja transitokuljetusten tarpeisiin.


  Tutustu Suomen kehärata -selvitykseen täällä!


  Lisätietoja:

  Pasi Viitasalo
  Pori-Parkano-Haapamäki -rataryhmän puheenjohtaja
  040 083 5096
  pasi.viitasalo[at]ippnet.fi

  Lauri Oinonen
  Pori-Parkano-Haapamäki -rataryhmän varapuheenjohtaja
  050 511 3083
  lauri.oinonen[at]hotmail.fi

  Hanna Kunttu
  suunnittelupäällikkö
  040 591 5901
  hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi