Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Keski-Suomesta kolme hanketta

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Keski-Suomesta mukana ovat VT4 Vaajakosken kohdalla, VT4 välillä Hartola−Oravakivensalmi sekä VT4 ja VT9 Jyväskylän kohdalla. Kauppakamarit muistuttavat listalla, että vientireittien sujuvuus ja työssäkäynti kärsivät, mikäli luvattu rahoitustason nosto lykkääntyy.


”Valtatie 4 ruuhkautuu säännöllisesti pitkiksi jonoiksi erityisesti Vaajakosken ja Kanavuoren välillä. Pullonkaula haittaa niin elinkeinoelämän kuljetuksia, lyhyen ja pitkän matkan bussiliikennettä, työmatkaliikennettä kuin Jyväskylän ohittavaa pitkän matkan liikennettä. Tiehankkeen myötä ruuhkat hellittävät ja liikenne sujuvoituu“, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Vaajakosken tieosuuden liikennemäärä on 20 200–25 600 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan
liikenteen osuus on 7–11 prosenttia. Suurten liikennemäärien vuoksi eritoten kiertoliittymien kapasiteetti ei
riitä, ja jonot ulottuvat pahimmillaan Vaajakosken moottoritielle asti. Liittyminen sivusuunnilta valtatielle on vaikeaa.

Samankaltainen tilanne on myös Rantaväylällä (valtatiet 4 ja 9), joka on erittäin herkkä liikenteen häiriöille. Osuudella liikkuu vuorokaudessa 26 800−32 200 ajoneuvoa ja 1 600−20 200 raskaan liikenteen ajoneuvoa. Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan Rantaväylällä tapahtuu noin viisi henkilövahinkoon ja 45 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Onnettomuusaste ja -tiheys ovat keskimäärin huomattavasti suurempia kuin valtateillä, moottoriliikenneteillä ja 2-ajorataisilla teillä.

”Rantaväylällä on tärkeä merkitys valtakunnallisesti mutta myös erityisesti Jyväskylän kaupunkiseudun sisäisenä kulkuyhteytenä. Väylän toimivuus on koko maakunnan etu. Yhtä lailla väli Hartola−Oravakivensalmi on merkittävä tieosuus maakunnan ulkopuolelta, kun valtatien 4 toimivuus huomioidaan kokonaisuutena”, Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne ja aluerakenne -valiokunnan puheenjohtaja Marko Huttunen toteaa.

Valtatie 4 on Suomen tärkein etelä−pohjoissuuntainen pääväylä pääkaupunkiseudulta Pohjois-Suomeen. Se kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-T-liikenneverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Tien merkitys on huomattava valtakunnallisesti mutta myös Jyväskylän seudun liikenteelle.

“Kauppakamarien liikennehankelistauksessa on monia hankkeita, joilla vastataan liikenteen päästövähennystavoitteisiin ja yritysten kuljetustarpeisiin. Esimerkiksi raideyhteyksien kehittäminen vaatii hallitukselta pitkänäköisyyttä, sillä valmistelusta ja kaavoituksesta voi olla pitkä matka siihen, että saadaan valmista jälkeä. Lista onkin erityisen ajankohtainen nyt, kun liikenteen runkoverkkoa ja 12-vuotista ohjelmaa pohditaan”, toteaa listaa koonnut Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario.

Saarion mukaan on koko Suomen etu, että bruttokansantuotteen ainesosat, raaka-aineet ja valmiiden tuotteiden kuljetusketjut liikkuvat liikenneverkossa sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

“On todella huolestuttavaa, että vientireittien sujuvuus on vaarassa heikentyä rahoitustason heittelehtimisen vuoksi. Puolueiden keväällä lupaamaa 300 miljoonan euron lisärahoitusta väylien kuntoon ei saa unohtaa tai siirtää tulevaisuuteen. Infran tasossa Suomi jää aina Ruotsista jälkeen, mikäli rahoitus ei ole riittävää edes väylien kunnon tai turvallisuuden ylläpitämiseen”, Saario toteaa.

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista Suomen eri alueiden pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päättäjille.

​​​​​​​

Katso kauppakamareiden liikennehankelistaus 2018 kokonaisuudessaan.