Teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät kirkkaimmat Keski-Suomessa muihin alueisiin verrattuna

​Alueellisesti verraten Keski-Suomessa on teollisuuden ja rakentamisen osalta parhaimmat suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle. Keski-Suomessa suhdannenäkymien saldoluku* oli huhtikuussa +21, kun muissa maakunnissa** vastaava saldoluku vaihtelee +16 ja -4 välillä. Saldoluku on myös alkuvuoden kyselyyn verrattuna parempi, sillä tammikuussa vastaava luku oli kahdeksan.

Keski-Suomen teollisuudessa ja rakentamisessa tuotantomäärät kasvoivat hieman vuoden alussa ja myös henkilöstöä palkattiin vähän lisää. Koko maan keskiarvoon verrattuna tuotantokapasiteetti oli maakunnassa paremmin käytössä, sillä se oli kokonaan hyödynnettynä 64 prosentilla vastaajista, kun koko maassa vastaava luku on 56 prosenttia.

Tämänhetkinen tilanne yleisesti kuvattiin huhtikuussa silti yhä hivenen normaalia heikommaksi, saldoluvulla -18. Esimerkiksi tilaustilanne on pysynyt normaalia heikompana: tilauskanta on 58 prosentilla vastaajista tällä hetkellä ennallaan, 39 prosenttia kertoo sen olevan pienempi ja kolme prosenttia suurempi kun verrataan normaalitilanteeseen (saldoluku -36).

Kuten koko maassa, myös Keski-Suomessa riittämätön kysyntä on yleisin ongelma (48 prosentilla vastaajista).

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeisen mukaan Keski-Suomessa vaihtelut ovat tyypillisesti suuria niin hyvässä kuin pahassakin, toimialarakenteesta johtuen.

– Kun käyrät meillä lähtevät teollisuudessa nousuun, se ennustaa pidemmällä aikavälillä koko maan osalta parempaa näkymää. Tämä ennuste on harvemmin pettänyt.

Koko maata parempia teollisuuden ja rakentamisen näkymiä selittää Valkeisen mukaan edelleen mm. Biotuotetehdas ja sen ympärillä nyt käynnissä olevan infrastruktuurin rakentaminen, kaupan kehittämishankkeet ja remonttien valmistuminen niin Jyväskylän keskustassa kuin Seppälässäkin sekä tulevat investoinnit Kankaan ja Hippoksen alueille.

– On poikkeuksellista, että yksityinen sijoittaja antaa puolitoista miljoonaa euroa pelkästään kehittämiseen, Valkeinen sanoo viitaten Jyväskylän Hippoksen Ystävät Oy:n lähtemiseen Hippos2020 -hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoittajiksi.

Palveluala niukasti plussalla


Palvelualoilla odotukset ovat hieman laskeneet alkuvuoden kyselyyn verrattuna. Tuolloin tammikuussa saldoluku oli +16, kun se nyt on +2. Enemmistö (78 prosenttia) keskisuomalaisista vastaajista ennakoi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Palvelualojen osalta suhdannenäkymien saldoluku on nyt lähellä koko maan keskiarvoa (+4).

– Muutokseen varmasti osittain vaikuttaa kauppojen aukioloaikojen vapautuminen ja sen myötä tullut asiakaskäyttäytymisen muutos. Se voi osittain luoda epävarmuutta ennen kuin saadaan tietoa, jonka pohjalta voidaan ottaa opiksi, Valkeinen pohtii.

Palvelualalla myyntimäärät kasvoivat vuoden alussa melko yleisesti, ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Henkilöstömääriin ei ole tullut eikä ennakoida tulevan muutoksia. Myös kannattavuus on kohentunut vuoden 2016 alkupuolella edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Myös palvelualalla suurimmaksi tuotannon kasvun esteeksi koetaan riittämätön kysyntä (saldoluku +28).

Keski-Suomessa EK:n suhdannebarometriin vastasi 96 yritystä, joista 53 toimii teollisuudessa (ml. rakentaminen) ja 43 palvelualalla. Teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla vastaajat työllistävät yhteensä 10147 ihmistä ja palvelualalla vastaajat työllistävät 3419 henkilöä.

Lisätietoja

Uljas Valkeinen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari
050 5688555
uljas.valkeinen@kauppakamari.fi

*Saldoluku on positiivista kehitystä kuvanneiden osuus vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella. Jos esimerkiksi 30 % vastaajista (painotettuna) on vastannut tuotantonsa kasvaneen, 50 % pysyneen ennallaan ja 20 % vähentyneen, saldoluku on 30 – 20 eli +10.

**Uusimaa, Itä-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Suomi, Häme, Lounais-Suomi, Pohjanmaa, Kaakkois-Suomi