Teollisuuden vähähiilisen uudistumisen ja palveluviennin rahoitushaku on auki

Business Finland voi myöntää pk-yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteihin avustusta enintään 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Kuvituskuva: Adobe Stock

Rahoitushaun tavoitteena on edistää teollisuuden vähähiilistymistä ja kiertotaloutta, digitaalista uudistumista ja teollisen palveluviennin kasvattamista huomioiden murrokselliset ja uudet teknologiat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi teollisten vähähiilisten palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoitusta voivat hakea Suomeen rekisteröidyt osakeyhtiömuotoiset yritykset. Tutkimusorganisaatio voi hakea rahoitusta osana co-innovation-projektia.

Projektiesimerkkejä:

  • Teollisten vähähiilisten palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittäminen mm. tuotepalveluna
  • Teollisen digitaalisen uudistumisen ja datatalouden hyödyntäminen mm. vähähiilisissä arvoketjuissa
  • Teollisen vetyekosysteemin kehittäminen, jossa käytetään uusiutuvaa energiaa ja vetyä kierrätetään sekä energiana että rakennusaineena lopputuotteissa (mm. kemikaalit, uudet proteiinit)
  • Teollisuudessa syntyvän hiilidioksidin talteenotto sekä uudelleen käyttö


Business Finland myöntää pk-yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteihin enintään 50 prosenttia avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Midcap- ja suurten yritysten avustus on korkeintaan 40 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista ja tutkimusorganisaatioiden avustus on tyypillisesti 70 prosenttia.

Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 30.6.2022.