Tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutus Jyväskylään

Tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutus Jyväskylä

Valtioneuvosto on päättänyt 23.7. muuttaa yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä siten, että Jyväskylän yliopistolle lisätään tekniikan koulutusalalla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin koulutusvastuu. Tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutus Jyväskylässä alkaa vuonna 2021.

Uuden tekniikan alan koulutusvastuun myötä Jyväskylän yliopisto käynnistää tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen, joka sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan. Koulutus on suunniteltu alkavan vuonna 2021. Koulutuksessa voi opiskella tekniikan kandidaatiksi, diplomi-insinööriksi ja tekniikan tohtoriksi yhdistämällä tietotekniikan opintoja esimerkiksi liikuntatieteiden, kielten, musiikin, talouden, kasvatustieteiden tai psykologian opintoihin. Haettavaksi tulee 50 aloituspaikkaa.

”Haluamme rakentaa tulevaisuuden työelämän kannalta merkityksellistä osaamista. Jyväskylän yliopiston diplomi-insinöörikoulutus vastaa kansalliseen osaajatarpeeseen sellaisilla digitalisaation alueilla, joissa tarvitaan tietotekniikkaa, matemaattisen osaamista ja ihmistieteitä”, sanoo rehtori Keijo Hämäläinen.

”Digitalisoituvassa yhteiskunnassa tarvitaan ohjelmistoalan osaajia, jotka ymmärtävät eri alojen toimintalogiikkaa ja pystyvät etsimään niihin sopivia tietoteknisiä ratkaisuja. Digitaalisten ratkaisujen monimutkaistuessa tarvitaan osaamista, jossa yhdistyvät tietotekninen ja matemaattinen osaaminen sekä kyky soveltaa tätä osaamista eri alojen tarpeisiin. Näitä aloja ovat esimerkiksi liikunta ja hyvinvointi, psykologia, yhteiskuntatieteet, luovat alat, koulutus ja turvallisuus”, sanoo informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen.

”Koulutusvastuun laajentaminen tekniikan koulutukseen on ollut yliopiston tavoitteena pitkään. Hakemuksen onnistumisessa oli avainasemassa sekä alueellisesti koko maakunnasta, kauppakamarilta, yrittäjiltä ja yrityksiltä että kansallisesti saatu laaja tuki. Suuri kiitos kuuluu alueen kansanedustajille, jotka ovat olleet yhteisessä rintamassa tukemassa esitystä, jolla on tärkeä merkitys alueen elinkeinorakenteen uudistumiselle ja kilpailukyvylle digitaalisessa yhteiskunnassa”, sanoo Hämäläinen.

Tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutus kauppakamarin agendalla

Tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen saaminen Jyväskylään on ollut kauppakamarinkin agendalla pitkään. Koulutus vastaa ohjelmistoalan osaajapulaan sellaisilla digitalisaatiokehityksen alueilla, jolla on voimakkaasti kasvavaa kysyntää. Koulutus antaa lisäarvoa kokonaisuudessaan yleisesti elinkeinoelämän näkökulmasta.

"Teollisuusvaltainen, vientiin suuntautunut elinkeinoelämä tarvitsee diplomi-insinöörejä, jotka juurtuisivat tänne jo opiskeluaikana. Myös yrityksissä tehtävä tutkimus- ja kehittämistyö hyötyy tästä. On tämä hieno uutinen sekä imagollisesti että toiminnallisesti", kommentoi Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen Keskisuomalaiselle.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on Suomen toiseksi suurin IT-alan kouluttaja. Tiedekunnassa valmistuu vuosittain yli 350 tutkintoa.