Tilannetietoa Venäjä-pakotteista ja niiden vaikutuksista yrityksiin 10.3.

Edellisessä kauppakamareiden tilannetietoa Venäjä-pakotteista ja vaikutuksista tarjoavassa tilaisuudessa 10.3. kuulimme Force Majeuresta, uusista pakotteista sekä maksuliikenteestä Venäjälle. Lue artikkeli Force Majeuresta täältä. Lue sanktioista ja pakotteista alta sekä kysymyksiä ja vastauksia.

Uusista sanktioista ja pakotteista kertoi Solid Plan Consultingin Aleksi Pursiainen. Pursiaisen mukaan luetteloita pakotteiden alla olevista tuotteista ja henkilöistä laajennetaan jatkuvasti. Yritysten onkin oltava tarkkana, sillä on alati kasvava riski, että yritysten toimittajakuntaan kuuluu henkilöitä, jotka ovat ongelmallisia pakoteluettelon näkökulmasta.

Öljytuoteiden lisäksi myös puun, puutavaran, sementin, teräksen ja raudan sekä niistä tehtyjen tuotteiden tuonti on kiellettyä Valko-Venäjältä Euroopan Unioniin. On lainvastaista ostaa valkovenäläistä alkuperää olevia yllämainittuja tuotteita.

”Vientirajoitusten noudattamiseen on vai yksi keino: on ymmärrettävä ja katsottava pakotelistasta, mitä vientirajoitusten piiriin on tullut ja aiotteko viedä niitä tuotteita Venäjälle tai Valko-Venäjälle”, Pursiainen toteaa.

Pakotteisiin valitettavasti liittyy suoranaisia ja huomattavia vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin mutta myös vaikeita tulkintakysymyksiä sekä epävarmuutta siitä, missä menee sallitun ja kielletyn toiminnan raja. Pursiainen neuvoo varmuuden vuoksi pidättäytymästä tekemään sellaista, mistä ei lain mukaan varmuutta ole.

”On myös pidettävä myös huoli siitä, ettei tuotteita osteta sellaiselta, jota pakotteet koskevat”, Pursiainen sanoo.


Kysymyksiä ja vastauksia

Vientikiellossa olevat automatiikka ja elektroniikka: jos ovat osana isompaa konetta, onko koko kone sähkökomponenttien takia vientikiellossa?

-Yksi osa ei tee siitä pakotteiden alaista.

Lääkkeiden/lääkeaineiden osalta vientikieltoja Valko-Venäjälle ole ainakaan tässä vaiheessa?

-Lääketeollisuuteen ei rajoituksia. Voi olla kemikaaleja (kaksikäyttötuotteita), jotka ovat aiemminkin tarvinneet luvan.

Miten pakotteita pitäisi noudattaa vähittäiskaupassa? Pitäisikö esim. autoja olla myymättä pakotelistalla oleville, jos asiakas voidaan tunnistaa?

-Jos tulee yksityiskäyttöön niin voidaan myydä, mutta jos tulisi ansaintamielessä esimerkiksi taksikäyttöön, ei saa myydä.

Kuinka suhtaudutaan esimerkiksi tilanteisiin, joissa kyseessä on vientikiellon piirissä olevaan tuotteeseen liittyvä riita tmv. Onko tällaisissa tilanteissa kielto tarjota lakipalveluita?

-Jos ainoastaan kyse siitä, että kaupallinen riita jossa kohteena vientikielto sopimuksessa, ei ole estettä.

Yritysten vastuu on suuri selvittää ketjuja ja taustoja ja työ on valtava.

Entä jos henkilöpakotelistalla tj ja kauppakumppani olisi tj:n johtaman valtionyrityksen tytäryhtiö? Yhtiöt eivät listoilla.

-Sovelletaan samaa tulkintasääntöä: onko henkilö siitä roolistaan johtuen sellaisessa asemassa, että voi myös päättää tytäryhtiön asioista – jos näin on, on arvioitava.

Fennovoiman ja Rosatomin Hanhikivi 1 hanketta koskien: ovatko hankkeessa toimiville urakoitsijoille suoritetut konsultointipalvelut tällä hetkellä pakotteista täysin vapaita?

-Kaikkia näkökulmia on vaikea huomioida. On niin, että samoja sääntöjä noudatetaan kuin muutenkin. On selvitettävä, ovatko mukana olevat yhtiöt pakotelistalla.

Tuontikieltoihin liittyen, kuinka pitkälle oman sopimuskumppanin toimitusketjuun pakotteiden selvitysvelvollisuus liittyy, esimerkiksi sopimuskumppanin alihankkijoihin?

Ei ole yksiselitteistä vastausta: esim. Valko-Venäjän osalta tuontikielto on määritelty hyvin laajasti ja on listattu. Asetuksessa myös sanotaan, että ostajalla ei ole vastuuta, jos et tiennyt, paitsi ilmeisissä tapauksissa. Selonotto- ja selvitysvelvollisuus on.

Rahoitussektorin pakotteet

Rahoituspakotteiden vaikutuksista yritysten maksuliikenteeseen kertoi Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Mika Linna.

Linna korosti, että olemme edelleen dynaamisessa tilanteessa: tilanne elää ja tilannekuvaa tarkennetaan tarpeen mukaan.

Maksuliikenteeseen liittyvissä asioissa on tärkeää tehdä hyvää yhteistyötä oman pankin kanssa.
Venäläispankkeja koskevat SWIFT-pakotteet astuivat voimaan 12.3. Valkovenäläisiä pankkeja koskevaa EU:n neuvoston asetusta ei oltu jutun kirjoitushetkellä vielä annettu.

SWIFT-pakotteiden ohella pankkien tulee huomioida EU:n sektori-, henkilö- ja alueelliset pakotejärjestelmät sekä ainakin USAn asettamat ns. OFAC-pakotteet, jotka kaikki voivat rajoittaa tai estää maksuja Venäjälle tai Venäjältä.

Visa ja Master Card ovat ilmoittaneet sulkevansa toimintansa Venäjällä 10.3. alkaen. Läntiset kortit eivät toimi Venäjällä eivätkä venäläiset esimerkiksi Suomessa. Pakotteilla ei kuitenkaan ole välitöntä vaikutusta venäläisten pankkien korttien toimintaan Venäjällä.

Venäjän vastapakotteet rajoittavat pääsyä Venäjällä oleviin varoihin ja niiden käyttöä.
Tilanteita jouduttaneen varsin usein arvioimaan tapauskohtaisesti yhteistyössä etuuden maksajan ja saajan sekä heidän pankkiensa kanssa.

SWIFT on globaali tietoverkko, jota pitkin maksumääräykset kulkevat pankista toiseen. Se on jäsenpankkiensa omistama ja hallinnoima sekä Belgian lakien alainen osuuskunta. Sillä on yli 11 000 jäsenpankkia noin 200 maassa tai maantieteellisellä alueella.

Kun kohdepankki irrotetaan SWIFT-verkosta, maksumääräysten lähetys ja vastaanotto estyy. Se estää myös maksut, jotka olisivat pakotteiden puitteissa mahdollisia. Esimerkiksi Iranin kohdalla SWIFT-sulku leikkasi noin puolet öljytuloista ja kolmanneksen viennistä. Venäjän osalta sulku koskee vain osaa pankeista, mutta vaikutukset talouteen arvioidaan merkittäväksi. Sululla ei ole välitöntä vaikutusta Venäjän sisäisiin maksuihin.

Pankit joutuvat EU-pakotteiden ohella huomioimaan myös kansalliset pakotteet (erityisesti USAn).

Pakotteiden laajennusten vuoksi yritysten taustaselvitykset vaativat aikaa. EU:n pakotteiden piirissä 10.3. on yhteensä 862 venäläistä yksityishenkilöä ja 53 yhteisöä. Asiakkaiden ja pankkien hyvä yhteistyö on tarpeen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Onko riskiä maksaa laskua EU:ssa sijaitsevalle yritykselle, joka on jo toimittanut tuotteet ja laskuttanut meitä, jolla on venäläinen omistaja?

-Riippuu tilanteesta ja siitä, onko henkilö pakotelistalla.

Pidetäänkö Suomea jo kansainvälisesti niin riskialttiina maana, että suomalaisten pankkien toiminta tulee vaikeutumaan ja esim. suomalaisten pankkien yritysrahoitus tökkii jo lyhyellä aikavälillä?

-Ainakaan mediatietojen perusteella ei olisi merkkiä, että näin olisi. Olemme pyrkineet toimimaan yhtenäisesti osana EU:ta. Pankkisektorin oman riskit Venäjälle ovat pienet. Yksittäisillä yrityksillä riskejä on.

Mitä jos liiketoimi on tehty laillisesti ennen pakotteita, mutta vastapuoli on edelleen velkaa ja joutuu pakotelistalle?

-Saat ottaa jo syntyneen velan listatulta taholta, mutta ensin on saatava lupa Ulkoministeriöltä.

Force majeure: sisältyy lauseke, jossa todetaan: eurooppalaisen tai suomalaisen tuomioistuimen ei tarvitse hyväksyä riita-asiaa, jossa toimitus on estynyt pakotteiden seurauksena.

Siinä tilanteessa, jos vasta ollaan miettimässä lausekkeita, nykyään on tavanomaista, että rajat ylittävissä vientisopimuksissa sisällytetään pakotteita ja vientirajoituksia koskevia lausekkeita.