Total Kiinteistöpalvelut vahvistaa energiaosaamistaan Enegian kanssa

Total Kiinteistöpalvelut Oy ja Enegia Consulting Oy ovat sopineet yhteistyöstä energiansäästöön ja -hallintaan liittyvissä asioissa. Yhteistyön tavoitteena on edistää molempien yritysten liiketoimintaa ja soveltaa uusia käytäntöjä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Enegia ja Total ovat sopineet kumppanuudesta, jonka tavoitteena on edistää molempien yritysten tarjoamien palveluiden tunnettuutta ja hyödynnettävyyttä sekä lisätä myönteistä mielikuvaa.

Yhteistyön myötä Enegia toteuttaa Totalin henkilökunnalle energiatehokkuuskoulutuksia, jotka lisäävät Totalin osaamista energiankäyttöön liittyvissä asioissa. Koulutusyhteistyön kautta pyritään parantamaan energiankäytön tehokkuutta. Total voi jatkossa palvella asiakkaitaan entistä kattavammin kiinteistöjen käytön sekä kiinteistöhuollon ja käyttötoimenpiteiden suhteen.

– Total Kiinteistöpalvelut tuottaa monipuolista kiinteistöjen ylläpitopitoon sekä oheispalveluihin liittyvää toimintaa. Nyt solmittu yhteistyösopimus valtakunnallisen ja osaavan toimijan kanssa monipuolistaa palvelujen sisällön kehittämistä. Kumppanuussopimus on johdonmukainen avaus toiminnan kehittämisessä, toteaa Total Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Ismo Kukkonen.

Kumppanuus tuottaa lisäarvoa molemmille yrityksille ja niiden toimeksiantajille kehittämällä tarjottavien palvelujen sisältöä ja laajuutta.

– Odotamme palvelumyynnin laajentumista jo olemassa olevissa asiakkuuksissa. Tutkimme Totalin kanssa myös uusien asiakkuuksien löytämistä ja edistämme molempien yritysten tarjoamien palvelujen kysyntää. Kumppanuuden myötä pystymme tarjoamaan laajempaa palvelukokonaisuutta yhteisille asiakkuuksillemme, iloitsee Enegian energiatehokkuuspalveluista vastaava johtaja Jukka Akselin.

Lisätiedot:

Enegia Consulting Oy, energiatehokkuuspalveluista vastaava, Jukka Akselin, p. 040 504 1401
Total Kiinteistöpalvelut Oy, toimitusjohtaja, Ismo Kukkonen, p. 040 590 3223

Enegia Group on energiahallinnan markkinajohtaja Suomessa. Enegia tarjoaa valtakunnallisesti energian hankintaan, myyntiin ja käytön tehostamiseen liittyviä ratkaisuja yrityksille, kiinteistönomistajille, energiayhtiöille ja julkiselle sektorille.

Total Kiinteistöpalvelut tuottaa monipuolisia kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalveluja, siivous-turva- sekä toimisto- ja kuljetuspalveluja yrityksille, kiinteistönomistajille sekä julkisella sektorilla toimiville asiakkaille Jyväskylässä ja sen lähialueilla