Tukea IP-asioiden kartoitukseen ja rekisteröinti-maksuihin

Ideas Powered for business SME Fund on avustusohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa Euroopan unionissa pieniä ja keskisuuria yrityksiä suojaamaan teollis- ja tekijänoikeutensa. Avustuksia on rajallisesti, ja ne myönnetään hakujärjestyksessä. Ohjelma on käynnissä 22.1.–6.12.2024. Tukea voi saada tuhannesta kahteentuhanteen euroon riippuen palvelusta - katso lista!

Ideas Powered for business SME Fund on avustusohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa Euroopan unionissa pieniä ja keskisuuria yrityksiä suojaamaan teollis- ja tekijänoikeutensa. Pk-yritysrahasto on Euroopan komission aloite, jonka toteutuksesta vastaa Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO). Ohjelma on käynnissä 22.1.–6.12.2024.

AVUSTUKSIA ON RAJALLISESTI, JA NE MYÖNNETÄÄN HAKUJÄRJESTYKSESSÄ.

Hakijalla pitää olla myönteinen tukipäätös ennen hakemus- ja palvelumaksujen maksamista. Tuki maksetaan jälkikäteen, ja sen maksimimäärä riippuu palvelusta.

Tukea voi saada enintään

  • IPR-esianalyysipalveluun (IP Scan) 1350 euroa
  • Tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten hakemusmaksuihin 1 000 euroa
  • Patenttihakemusten virastomaksuihin ja virastojen tekemiin suorittamiin uutuustutkimuksiin yhteensä 1500 euroa.
  • Euroopan patenttivirastoon (EPO) tehtävien patenttihakemuksien laatimismaksuihin 2000 euroa
  • EU:n kasvinjalostajan oikeuden verkkohakemukseen ja sen tutkimusmaksuun yhteensä 1500 euroa.

Lisätietoja: Hakeminen – EUIPO (europa.eu)