Tuontihinnat nousivat 28,7 prosenttia, vientihinnat 26,0 prosenttia

Viennin volyymi laski 5,3 prosenttia ja tuonnin volyymi nousi 6,1 prosenttia maaliskuussa. Suomen tavaraviennin arvo nousi maaliskuussa 19,3 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,9 miljardia euroa. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 35,6 prosenttia kasvua. Vienti etenkin Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin kasvoi.

Viennin volyymi laski 5,3 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 26,0 prosenttia vuoden 2021 maaliskuusta. Tuonnin arvo nousi maaliskuussa 36,4 prosenttia ja oli 8,3 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 28,7 prosenttia ja tuonnin volyymi 6,1 prosenttia vuoden 2021 maaliskuuhun verrattuna. Tammi-maaliskuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 22,2 prosenttia ja tuonnin arvo 34,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli maaliskuussa 1,4 miljardia euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 3,4 miljardia euroa, mikä oli 2,3 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-maaliskuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä laski, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni kuljetusvälineiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden maaliskuusta, koska tuontihinnat nousivat enemmän kuin vientihinnat. Pisteluku oli maaliskuussa 95,2 ja edellisen vuoden maaliskuussa 97,3. Vaihtosuhde parani vuoden 2022 helmikuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi maaliskuussa 6,1 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 21,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 59,2 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 0,6 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 7,5 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 23,1 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 35,6 prosenttia kasvua maaliskuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 25,2 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 10,5 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 137,7 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 19,1 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 6,5 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 29,3 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 7,2 prosenttia maaliskuussa. Tuonti EU-maista nousi 23,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 55,7 prosenttia maaliskuussa. Tammi-maaliskuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 27,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,4 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 24,0 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 50,8 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 14,4 prosenttia ja vienti Ruotsiin 31,0 prosenttia maaliskuussa. Vienti Kiinaan nousi 19,1 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 16,2 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 25,3 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 43,1 prosenttia, mutta vienti Venäjälle laski 42,1 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 21,4 prosenttia, tuonti Ruotsista 36,7 prosenttia ja tuonti Venäjältä 62,5 prosenttia maaliskuussa. Tuonti Saksasta nousi 21,3 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 27,6 prosenttia.