Tutkimukseen ja innovointiin haettavissa rahoitusta maailman suurimmasta rahoituspotista

Yritysten ja organisaatioiden on mahdollista hakea rahoitusta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta tukemaan tuotekehitystä ja kasvua. Ensimmäiset haut alkavat huhtikuussa.

Ohjelmapäällikkö Heini Günther EUTI:sta, joka on kansallinen EU:n T&I-puiteohjelman asiantuntija Suomessa, kertoi Horisontti Eurooppa -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan kokouksessa helmikuun lopulla.

Kyseessä on valtava 95 miljardin euron rahoituspotti, joka suunnataan tutkimuksen ja innovoinnin kehittämiseen Euroopassa seuraavan seitsemän vuoden aikana. Horisontti Eurooppa -ohjelman avulla ratkotaan globaaleja sekä Euroopan kannalta tärkeitä ilmastoon, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä haasteita. Ohjelma tarjoaa rahoitusta tukemaan yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistä kasvua sekä tutkijoiden huippututkimusta ja liikkuvuutta, esimerkiksi työskentelyä yrityksissä. Myös monet muut erilaiset tahot voivat osallistua ohjelmasta rahoitettaviin projekteihin.

Rahoitus on tarkoitettu uuden tiedon tuottamiseen, uusien palveluiden, tuotteiden, prosessien sekä liiketoimintaideoiden jalostamiseen. Rahoitusohjelman kautta siihen osallistuvien yritysten on mahdollista saada uusia yhteistyökumppaneita, asiakkaita, markkinoita ja kasvulle tärkeitä verkostoja.

Aiemman Horisontti 2020 -puiteohjelman viime syksyyn mennessä jaetusta 58,4 miljardista eurosta Suomeen tullut osuus oli 1,32 miljardia euroa. Onnistumisprosentti on ollut Euroopassa 15,6 ja Suomessa 14,6.

”Tilanne on sinänsä aika hyvä, mutta aina on varaa parantaa. Rahoituksen saajissa pk-yritysten osuus on noussut viime vuosina. Suomalaisten suuryritysten osuus on taas pienempi kuin yleisesti Euroopassa ja sillä saralla meillä on paljon toistaiseksi hyödyntämättömiä mahdollisuuksia”, Günther kertoo.

Yrityksille monia eri mahdollisuuksia

Vuosina 2021-2027 on jaossa 95 miljardia euroa. Yrityksille on tarjolla monia hakuja ohjelmassa, joka on jaettu kolmeen eri pilariin: 1. perustutkimus, 2. globaalit yhteiskunnalliset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky, 3. Innovatiivinen Eurooppa.

Perustutkimuspilari sisältää mahdollisuuksia myös yrityksille. Mikäli esimerkiksi vaativaan tuotekehitysprojektiin ei löydy kovan tason osaamista omasta takaa, voi hyvällä hankesuunnitelmalla saada jopa 100 prosentin rahoituksen ulkomaisen asiantuntijan palkkaamiseksi MSCA Staff Exchanges -ohjelman kautta.

Globaalit yhteiskunnalliset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky -pilari sisältää klusteriohjelmat terveys, turvallisuus, teollisuus, digi, avaruus, ilmasto, energia, liikkuvuus, biotalous ja ruoka. Klusteriohjelmat ovat laajoja, ja kussakin klusterissa avautuu kymmenittäin hakuja jo tänä keväänä. Rahoitusta voivat hakea yritykset, tutkijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt, säätiöt ja viranomaistahot suurien globaalien haasteiden ratkaisujen etsintään ja kehittämiseen. Esimerkiksi terveyden alla on kuusi tavoitekokonaisuutta, joiden alla useita hakuja. Terveysklusterin rahoitus kohdistetaan toimintaan, joka lisää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia, terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä ja laatua sekä Euroopan kilpailukykyä terveys- ja hyvinvointi-innovaatioiden markkinoilla.

Innovatiivinen Eurooppa -pilari tarjoaa rahoitusta tutkimustulosten systemaattiseen hyödyntämiseen kohti kaupallistamista ja markkinoita. Pk-yrityksille osio tarjoaa EIC Accelerator-rahoitusta korkean tason innovaatioiden kaupallistamisvaiheen valmistelutoimiin. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti puolestaan tarjoaa koulutusta ja verkostoja painottuen start up-yrityksiin tai pk-yritysten uusien innovaatioiden alkutaipaleelle.

Tutustu kiinnostaviin ohjelmiin aihealueittain, panosta hakemukseen

Günther muistuttaa, että rahoitus on aina kilpailtua, ja kilpailu on kovaa. Hakemukset arvioidaan ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäen. Kaikki hakuihin liittyvä määritellään työohjelmassa aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaikki osallistumiseen liittyvä materiaali löytyy Funding & Tenders -portaalista.

Rahoitusta voivat saada kaikenlaiset organisaatiot, kuten korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset, yhdistykset, kansalaisjärjestöt. Rahoitusta voivat hakea organisaatiot EU-maista ja puiteohjelman liitännäismaista. Projekteihin voivat osallistua myös kolmansien maiden edustajat, joskin näiden on useimmiten haettava oman osuutensa rahoitus muualta.

”Tärkeintä on tunnistaa hankkeessa tarvittava osaaminen ja etsittävä eri rooleihin parhaiten sopivat osallistujat. Arvoketjun, loppukäyttäjien ja hyödyntäjien mukana olo on tärkeää”, Günther vinkkaa.

Günther kertoo, että jos Horisontti Eurooppa kiinnostaa, kannattaa vaihtoehtoja lähteä katsomaan työohjelmista otsikkotasolla, mitkä itseä kiinnostavat. NCP:ltä eli National Contact Point:sta saa apua hakutekstien tulkintaan.

”Jos on lähdössä ensimmäistä kertaa mukaan, kannattaa usein hakeutua sellaisten toimijoiden pariin, jotka ovat olleet mukana aikaisemmin, esimerkiksi oman maan tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. Osallistu infotilaisuuksiin ja mene pitchaamaan oma osaamisesi aina kun on mahdollista”, Günther jatkaa.

Lisätietoja: www.horisonttieurooppa.fi