Työllisiä on Suomessa aivan liian vähän – osaajapula jo nyt yritysten kasvun esteenä

Vaikuttajafoorumissa keskusteltiin työvoimapulasta ja ratkaisuista. Paneelikeskustelissa keskustelivat (kuvassa vasemmalta oikealle) EK:n Ilkka Oksala, SC Softwaren Tiina Vestman, MDI:n Timo Aro ja MaRa:n Timo Lappi. Tilaisuuden avasi Keski-Suomen kauppakamarin puheenjohtaja Antti Määttä. Kuva: Merja Honkanen

Suomen väestö vanhenee ja vähenee. Työllisiä on jo nyt Suomessa liian vähän – miten työvoimapula ratkaistaan nyt ja tulevaisuudessa? Tilannekuvaa tarkasteltiin ja ratkaisuja etsittiin Keski-Suomen kauppakamarin järjestämässä Vaikuttajafoorumissa 7.3. Tarvitaan muun muassa perheiden pysyvää muuttoa Suomeen, ulkomaalaisten opiskelijoiden sitouttamista sekä kannustinloukkujen purkamista.

Pula osaavasta työvoimasta koskettaa yhä useampaa yritystä jokaisella toimialalla. Joulukuussa toteutetun kauppakamarikyselyn mukaan ammattityövoiman puute rajoittaa yrityksen toimintaa jopa 35 prosentilla keskisuomalaisista yrityksistä. Keski-Suomen kauppakamarin mukaan asiaan tarvitaan ratkaisuja ja toimia, päätöksiä ja yhteistyötä niin paikallisella kuin valtakunnan tasolla.

Heikenneestä suhdanteesta huolimatta työllisyystilanne keskisuomalaisissa yrityksissä on jatkunut kohtuullisen hyvänä, ja työvoimapula vaivaa edelleen yrityksiä. Se on huolestuttavaa, sillä jos pulaa on jo laskusuhdanteessa, on kriittistä, miten työntekijävaje pystytään täyttämään nousukaudella”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Vaikuttajafoorumi keräsi noin sata osallistujaa, kuten yritys- ja kuntapäättäjiä, kansanedustajia, virkahenkilöitä ja oppilaitosten edustajia. Kuva: Matias Ulfves

Työllisiä on Suomessa aivan liian vähän - Suomi tarvitsee vielä enemmän osaamiseen perustuvaa maahanmuuttoa

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n johtaja Ilkka Oksala nostaa esiin sen tosiasian, että työlliset eivät tule riittämään, ja toimia tilanteen parantamiseksi tarvitaan.

”Työllisiä on Suomessa aivan liian vähän. Tilanne tulee jatkossa vielä huonontumaan ikärakenteen muutoksen vuoksi. Jotta yritykset saavat tarvitsemansa työvoiman ja jotta hyvinvointipalvelut voidaan jatkossakin rahoittaa, on työperäistä maahanmuuttoa lisättävä ja kannustinloukkuja purettava”, sanoo Ilkka Oksala.

Matkailu- ja ravintola-ala on toipunut nopeasti sen jälkeen, kun liiketoiminnan rajoitukset loppuivat viime vuoden maaliskuun alussa. MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan rajoitukset karkottivat osan työvoimasta, ja vaikka osa lähtijöistä on palannut takaisin alalle, ei se riitä kasvavalle toimialalle.

”Suomi vanhenee nopeasti. Emme voi menestyä kansakuntana ilman riittävää työvoimaa. Tarvitsemme voimakasta panostusta työperäiseen maahanmuuttoon, myös muita kuin korkeasti koulutettuja henkilöitä”, sanoo Timo Lappi.

Lapin mukaan elinvoiman ylläpitämiseksi Suomeen tarvitaan perheiden pysyvää muuttoa Suomeen, oppilaitosten panosta ulkomaalaisten opiskelijoiden houkuttelemiseen sekä kannustinloukkujen purkamista.

”Kannustinloukkuja on purettava siten, että työn vastaanottaminen on aina kannattavampaa kuin työttömänä oleminen. Tämä ei onnistu vain positiivisia kannusteita luomalla, vaan työn vastaanottamatta jättämisestä tulee olla negatiivisia taloudellisia seuraamuksia. Jokainen työikäinen tarvitaan töihin”, Lappi painottaa.

MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro on samoilla linjoilla. Aron mukaan Suomen väestönkasvu perustuu pitkälti maahanmuuttoon. Keskeisenä keinona työvoimapulan helpottamisessa Aro näkee ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden sitouttamisen maakuntaan.

”Ulkomaiset opiskelijat pitäisi saada kiinnittymään alueeseen ja alueen työpaikkoihin jo ensimmäisten viikkojen aikana”, Aro toteaa.

Työvoimatarpeista nyt ja tulevaisuudessa keskusteltiin 7.3. Keski-Suomen kauppakamarin Vaikuttajafoorumissa, joka kutsui yhteistyöhön yritysjohtoa, kansanedustajia ja kansanedustajaehdokkaita, oppilaitosten edustajia sekä virkahenkilöitä. Paikalla oli noin sata osallistujaa.