Työllisyydessä ei suuria muutoksia – työllisyystavoitteen saavuttamisessa jo kiire

Työllisyys on 75 tuhannen työllisen päässä Antti Rinteen hallituksen asettamasta tavoitteesta. Luku käy ilmi Keskuskauppakamarin työllisyystavoitelaskurista, jossa seurataan hallituksen työllisyystavoitteen etenemistä. Työllisyysasteen kehitystä voi seurata osoitteessa www.tyollisyystavoite.fi.

Työllisyystavoitelaskuri perustuu Tilastokeskuksen julkaisemiin työllisyyslukuihin. Tuoreimmat työllisyysluvut osoittavat, että työllisyyden kasvu on tyrehtynyt työllisyysasteen trendin ollessa 72,5 prosenttia vuoden 2019 elokuussa. Myös työttömyysasteen trendin alentuminen on pysähtynyt ollen 6,7 prosenttia elokuussa.

Edellisvuoteen verrattuna työttömyysaste on hieman alentunut lähes kaikissa ikäryhmissä. Tämä muutaman vuoden mittainen positiivinen kehityssuunta on kuitenkin nyt tasoittunut.

“Tilastojen valossa näyttää siltä, että Suomen työmarkkinoiden positiivinen kehitys on pysähtynyt. Myös kansainvälinen talous on viilenemään päin, joka lisää haasteita entisestään”, huomauttaa Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Hiltunen on erityisen huolestunut siitä, että tietyillä aloilla työvoimaa ei saada riittävästi. Osa hallituksen toimista, kuten esimerkiksi sosiaaliturvan tasokorotukset, heikentävät työllistymisen kannustimia.

”Keski-Suomessa on huutava pula esimerkiksi kuljettajista, ohjelmistokehittäjistä, kokeista ja metalliteollisuuden työntekijöistä. Tämä on todellinen kasvun este yrityksille”, sanoo Hiltunen.
Vaikka hallitus on vasta aloittanut, on sillä Hiltusen mukaan jo kiire työllisyystavoitteen saavuttamisessa.

”Vaikka yrityksillä on itselläänkin tehtävää työpaikan houkuttelevuuden parantamisessa, ei hallituksen toimien merkittävyyttä voi vähätellä, vaan hallituksen on käytettävä kaikki toimet työllisyyden lisäämiseksi.”