Työntekijäpula rajoittaa edelleen yritysten kasvua – 66 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kertoo osaajapulan estävän kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä

Kauppakamarien kyselyn mukaan 64 prosentilla keskisuomalaisista yrityksistä on pulaa osaavasta työvoimasta ja 66 prosenttia kertoo osaajapulan rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Suurin pula on ammatillisista osaajista. Heikentynyt suhdannetilanne on vaikuttanut hetkellisesti yritysten työllistämismahdollisuuksiin ja työvoiman tarpeeseen.

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan osaajapula rajoittaa edelleen yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä 66 prosentilla keskisuomalaisista yrityksistä. Keskisuomalaisista vastaajista 11 arvioi osaajapulan rajoittavan paljon, 41 prosenttia jonkin verran ja 14 prosenttia vähän.

Tiedot selviävät kauppakamarien jäsenyrityksille toteutetusta kyselystä, johon vastasi yli 1150 yritystä eri puolilta Suomea.

Peräti 64 prosentilla yrityksistä on pulaa (43 %) tai paljon pulaa (20,5 %) osaavasta työvoimasta. Suhdanteiden heikentymisestä huolimatta vain 4,5 prosenttia yrityksistä kertoo osaavasta työvoimasta olevan ylitarjontaa.

”On huolestuttavaa, että vaikka suhdannetilanne on heikentynyt, kärsitään keskisuomalaisissa yrityksissä edelleen työvoiman saatavuuden vaikeudesta. Avoimiin työpaikkoihin ei yksinkertaisesti ole riittävästi hakijoita. Krooninen pula työvoimasta heikentää yritysten kasvua”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

64 prosenttia yrityksistä arvioi rekrytointitarpeen kasvavan seuraavan parin vuoden aikana

Suhdannetilanteen heikentyminen on kyselyn mukaan vähentänyt yritysten rekrytointitarpeita. 32 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä arvioi heikentyneen suhdannetilanteen vähentäneen merkittävästi tai jonkin verran yrityksen lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita. 64 prosenttia arvioi, ettei suhdannetilanteella ole vaikutusta rekrytointitarpeeseen.

Heikentyneestä suhdannetilanteesta huolimatta yritysten näkymä lähitulevaisuudelle on kuitenkin positiivinen. Selkeä rekrytointitarve näkyy seuraavan parin vuoden aikajänteellä. Jopa 64 prosenttia yrityksistä arvioi rekrytointitarpeensa kasvavan tai kasvavan merkittävästi 2–3 vuoden aikajänteellä.

”Kyselyn mukaan yritysten tarve osaavalle työvoimalle tulee kasvamaan seuraavan parin vuoden aikana. Siksi toimia osaajapulan helpottamiseksi tulisi tehdä juuri nyt, jotta kasvanut tarve työvoimalle ei yllätä ja rajoita yritysten kasvupotentiaalia ja talouden elpymistä. Vaikka hallitusohjelma muuten ruokkii kasvua ja edistää kilpailukykyä, voi työvoiman saatavuus osoittautua merkittäväksi haasteeksi tulevina vuosina”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola.

Ammatillisen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista kovin pula

Keskisuomalaisten yritysten näkökulmasta tärkeimmät syyt rekrytointihaasteisiin ovat, ettei avoimiin tehtäviin ole riittävästi hakijoita (42%), hakijoiden vähäinen työkokemus (33%), hakijoiden soveltumaton koulutus (30%) sekä kiihtynyt kilpailu työntekijöistä (28%). Yritykset saivat kyselyssä valita korkeintaan kolme tärkeintä tekijää, jotka ovat syinä rekrytointihaasteisiin.

Yritysten tarve kohdistuu erityisesti ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin osaajiin. Noin 83 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kertoo tarvitsevansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia paljon (33%), jonkin verran (30%) tai vähän (20%). Myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista osaajista on pulaa ja keskisuomalaisista yrityksistä 79 prosenttia sanoo tarvitsevansa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita paljon (18 %), jonkin verran (28 %) tai vähän (33 %).

”Yrityksillä on huutava tarve nimenomaan ammatillisille osaajille ja tämä on toistunut kyselyissämme vuosittain. Työvoiman tarvetta ei pystytä täyttämään Keski-Suomessa ilman työperäistä maahanmuuttoa”, Hiltunen sanoo.

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 6.-11.9.2023 ja siihen vastasi 1154 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.