Työvoimapula riivaa keskisuomalaisia yrityksiä

Kuva: Pexels

Kauppakamareiden kyselyn mukaan jopa 70 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä ilmoittaa, että pula osaavasta työvoimasta on aiheuttanut ongelmia yrityksen liiketoiminnassa. Samassa kyselyssä lähes 60 prosenttia vastasi, että työvoimakustannusten alentaminen lisäisi työvoiman kysyntää vuonna 2020. Yli 70 prosentilla keskisuomalaisista yrityksistä talousnäkymien parantuminen ja epävarmuuden vähentyminen saisi investoinnit kasvuun tulevana vuonna.

”Laaja joukko keskisuomalaisia yrityksiä kärsii osaavan työvoiman puutteesta. Työvoimapulasta kärsivien yritysten osuus koko Suomessa on poikkeuksellisen suuri, mikä kielii Suomen kansantalouden rakenteellisista haasteista. Tietyillä aloilla on ylitarjontaa, kun taas monissa teollisuuden, rakentamisen, palvelu- ja ICT-alan yrityksissä työvoimaa on huonosti saatavilla. Ihmiset eivät ota työtä vastaan niin hanakasti kuin sopisi toivoa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Lisäksi kyselytutkimuksessa kysyttiin, että palkkaisivatko yritykset lisää työntekijöitä vuoden 2020 aikana, mikäli työvoimakustannuksia kevennettäisiin 10 prosenttia. 59,3 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä vastasi kyllä ja 22,2 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa.

”Tästä voidaan päätellä, että työvoimakustannusten suuruus vaikuttaa työllistämiseen. Suomessa verokiila on suuri. Esimerkiksi 3 000 euron kuukausipalkasta työnantajan kustannus on yli 3 800 euroa ja työntekijälle jää käteen alle 2 400 euroa”, sanoo Hiltunen.

Kauppakamarien jäsenyrityksiltä kysyttiin myös, mikä ensisijaisesti saisi yritykset investoimaan enemmän vuonna 2020. Keskisuomalaisista vastaajista 74 prosenttia viittasi talousnäkymien parantumiseen ja epävarmuuden vähentymiseen. Muut annetut vastaukset olivat verotuksen alentaminen (3,7 %), paremmat rahoitusmahdollisuudet (3,7 %) tai jokin muu syy (7,4 %). Yrityksistä 11 prosenttia ei ole kiinnostunut tekemään investointeja vuonna 2020.

”Valitettavasti globaali talouspoliittinen epävarmuus on ollut viime vuosina poikkeuksellisen suurta, mikä voi aiheuttaa investointiprojektien siirtämistä tulevaisuuteen tai pahimmassa tapauksessa projektien kuoppaamisen”, Hiltunen sanoo.

Suomalaisista yrityksistä vastaavasti kaksi kolmesta ilmoittaa, että pula osaavasta työvoimasta on aiheuttanut ongelmia yrityksen liiketoiminnassa. Suomalaisista yrityksistä puolet ilmoittaa, että työvoimakustannusten alentaminen lisäisi työvoiman kysyntää vuonna 2020. Noin puolilla suomalaisista yrityksistä talousnäkymien parantuminen ja epävarmuuden vähentyminen saisi investoinnit kasvuun tulevana vuonna.

Kauppakamarien kysely yrityksille tehtiin syyskuun lopussa osana eurooppalaisten kauppakamareiden yhteiselin Eurochambresin kyselyä. Kyselyyn vastasi noin 760 eri alojen yritystä ympäri Suomen. Kolmannes yrityksistä oli teollisuuden alan yrityksiä. Puolet vastanneista yrityksistä työllistää 10-49 henkeä, 30 prosenttia vastanneista yrityksistä kuului kokoluokkaan 50-249.