Uudet IT2015-sopimusehdot helpottavat IT-alan sopimusten tekemistä

Informaatioteknologian uudistetut sopimusehdot esiteltiin Keski-Suomen kauppakamarin IT2015-sopimusehdot – mikä muuttuu? -koulutuksessa 9.12.2015. Ehdoilla helpotetaan pk-yritysten IT-tuotteiden ja -palvelujen hankinnoista sopimista. Uudistettuun sopimusehtopakettiin on muun muassa lisätty ketterien menetelmien käyttöä koskevat erityisehdot

IT2015-sopimusehtojen mallisopimukset ja vakioehdot tarjoavat IT-kentälle selkeät pelisäännöt ja vähentävät riitaisuuksia kaupankäynnissä.

“IT2015-sopimusehtojen ensisijaisena tavoitteena on helpottaa IT-alan sopimusten tekemistä ja alentaa sopimisesta aiheutuvia kustannuksia”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin koulutus- ja palvelupäällikkö Leena Räisänen.

”Olemme käyttäneet sopimusehtoja liitteenä sopimuksissa. Syynä on se, että ne ovat alalla yleisesti hyväksytyt sopimusehdot. Niiden käyttö on erittäin perusteltua mahdollisten erimielisyyksien ilmaantuessa”, kommentoi Buildercom Oy:n toimitusjohtaja Matti Luhtanen.

Buildercom Oy on internetin välityksellä tietoteknistä palvelua tarjoava yritys, jonka vahvuuksia ovat sovellukset kiinteistöjen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Palveluihin kuuluvat myös konsultointi ja koulutus.

Lisäyksiä ketterien menetelmien ja pilvipalveluiden osalta

Uudistettuihin sopimusehtoihin on lisätty ketterien menetelmien käyttöä koskevat erityisehdot. Lisäksi on ajanmukaistettu erityisehdot tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista, eli pilvipalvelu-ehdot. Pakettiin kuuluu myös yleiset sopimusehdot, kuusi muuta erityisehtoa ja mallisopimuksia. Alalta tulleiden toivomusten mukaisesti on laadittu malli liiketoiminnan eettisistä periaatteista.

”Ketterien menetelmien käyttöä koskevia sopimusehtoja ei ollut vuoden IT2010-sopimusehdoissa ollenkaan. Ketterien menetelmien käyttö mahdollistaa sen, ettei pitkiä määrittelyitä yrityksen tarpeille tarvitse tehdä, vaan ohjelmistot voidaan toteuttaa ketterästi vaiheittain tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Uudet ehdot vähentävät kustannuksia huomattavasti. Niistä on tullut paljon kiitosta yrityksiltä”, kuvailee Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä.

IT2015-sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi yritysten välisissä kotimaisissa IT-toimituksissa. Ne on laadittu yhteistyönä Keskuskauppakamarin, Ohjelmistoyrittäjät ry:n, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n, Teknologiateollisuus ry:n ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n kanssa. Uudistuksen yhteydessä on myös kiinnitetty huomiota ehtojen käytettävyyteen.

Lisätietoja on saatavissa osoitteessa www.it2010.fi. Sopimusehdot on saatavana suomen- ja englanninkielisinä versioina. IT2015-ehtoihin voi hankkia yritys- tai konsernilisenssin. Ehtoja on mahdollista saada myös koulutus-, opetus- ja kirjastokäyttöön. Lisenssiasiat: Teknologiainfo Teknova Oy www.teknologiainfo.net.