Uusi tietosuoja-asetus tulossa: Yritysten kannattaa aloittaa valmistelut jo nyt

Toukokuussa 2018 voimaan astuva uusi tietosuoja-asetus luo riskin jopa miljoonaluokan sakoista, mikäli yritys laiminlyö uusia velvoitteita. Uusi asetus kiristää tietosuojaan liittyviä vaatimuksia monessa eri asiassa, esimerkiksi sopimuksissa.

Tietosuojauudistuksessa on kyseessä merkittävin koskaan tehty yrityksissä tapahtuvaa informaation käsittelyä koskeva lainsäädäntöuudistus. Tietosuoja-asetus tulee voimaan kaikkialla EU:ssa toukokuussa 2018, ja ollakseen tuolloin valmiina uusien velvoitteiden noudattamiseen, kannattaa yrityksen aloittaa valmistautuminen nyt heti siirtymäajan ollessa käynnissä.

“Koska tietosuoja on usein digitalisaation ja uusien liiketoimintaratkaisujen keskeinen elementti, on näiden asioiden kuntoon laittamisesta suoraa hyötyä myös bisnekselle”, sanoo asianajaja Jukka Lång. Hän johtaa asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksen tietosuoja-, markkinointi- ja kuluttajaoikeuspraktiikkaa.

Långin mukaan monissa yrityksissä on käytännössä epäselvää, kenen vastuulle tietosuoja-asiat kuuluvat. Tietosuojauudistus saattaa tarkoittaa yrityksissä uudelleenorganisoitumista, tietosuojavastaavan rekrytoimista, investointeja tietojärjestelmiin sekä jopa nykyisen liiketoimintastrategian uudelleenarvioimista.“Koska tietosuoja-asetus luo riskin jopa miljoonaluokan sakoista, mikäli velvoitteet laiminlyödään, on yrityksen intressissä arvioida myös riskienhallintakäytäntönsä. Käytännössä tietosuoja on pakko ottaa huomioon myös sopimuksissa”, sanoo Lång.

Tietosuojasta on tullut suurissa yrityksissä jo hallitustason kysymys. Lång muistuttaa, että riskit ja vastuut – sekä niihin kytkeytyvät digitalisaation luomat mahdollisuudet – on tärkeää ymmärtää johdosta alkaen yrityksen kaikilla tasoilla.

Nyt on oivallinen ajankohta selvittää ja miettiä, miten tietoturva ja -suoja on hoidettu yrityksessäsi ja mihin kaikkeen pitää jatkossa varautua.

Lue lisää Keskuskauppakamarin Suuresta Tietoturvapäivästä 29.11.2016 ja ilmoittaudu mukaan.

Lähde: Keskuskauppakamari