Valiokuntalöylyssä ja teemasaunoissa

​Keski-Suomen kauppakamarin valiokunnat ’heitettiin Valiokuntalöylyyn ja teemasaunoihin’ 17.3.2016 Rantasipi Laajavuoressa. Tilaisuuden tavoitteena oli verkottua yli valiokuntarajojen sekä löytää yhteisiä projekteja toteutettavaksi. Aktiivisin ja vaikuttavin kauppakamaritoiminta tapahtuu valiokunnissa, sillä he edustavat parasta elinkeinoelämän asiantuntemusta Keski-Suomen alueelta. Kokouksissa usein pohditaan samojakin asioita elinkeinoelämään liittyen, joskin monesti vähän eri näkökulmista. Yli valiokuntarajojen menevä yhteistyö tuo paljon lisävoimaa.

”Mikä yhdelle valiokunnalle olisi liian suuri, niin voimia yhdistämällä se onnistuu”, kiteyttää Valiokuntalöylyn järjestelyissä mukana oleva Keski-Suomen kauppakamarin ja Juniorikillan puheenjohtaja Hanna Reini. ”Tämä Valiokuntalöylyt oli lähtölaukaus tuottavammalle yhteistyölle ja Juniorikilta on luvannut seurata, miten se lähtee käyntiin”, jatkaa Reini.

Valiokuntalaiset jaettiin kolmeen teemasaunaan, joita olivat arvoa tuottavien verkostojen rakentaminen, osaavan työvoiman ja rekrytoivien yritysten kohtaaminen sekä digijohtamisen työkalut valiokuntatyössä. Päivän tavoite oli sopia ainakin 5 vaihtoa valiokuntien välillä ja vähintään 1 yhteinen projekti suunnitteille vaikuttavuuden lisäämiseksi.Teemasauna 1: Arvoa tuottavien verkostojen luominen Keski-Suomessa

Miten luoda aidosti arvoa tuottavia verkostoja, jotka hyödyttävät myös bisnesmielessä? Mitä arvoverkostojen luominen vaatii ja kuka toimii promoottorina? Alustajina arvoverkostojen luomiseen toimivat Pertti Malkki Jamkista (Palvelu- ja aluerakennevaliokunta) ja Mikko Saastamoinen Kumura Oy:stä (ICT-valiokunta).

Heti alussa todettiin, että verkostomalli näkyisi asiakkaalle parhaimmillaan kokonaisuutena. Siinä yritykset eivät voi kilpailla keskenään, vaan toimivat yhteistyössä. Tämä vaatii usein yhden ”veturin”, joka kokoaa asioita ja oikeita ihmisiä yhteen ja vie niitä eteenpäin. ”Eli aktiivista verkostoitumissuhdetyötä, matchmaking”, kiteyttää Induco Oy:n Satu Freyberg. ”Ihmisten ja yritysten on helpompi tulla mukaan kun ne kutsutaan, kun on valmiita työkaluja ja valmis alusta toiminnalle”, lisää Smartius Oy:n Paula Saarenpää. ”Ja keskeisin juttu on luottamus. Ja sitä on tai ei ole”, muistuttaa Pertti Malkki.

Edellytyksinä arvoverkostolle ovat esimerkiksi yritysten yhteiset potentiaaliset asiakkuudet, ydinosaamisten on tuettava toisiaan, yritysten on nähtävä hyöty ja heillä on oltava halu verkostoitua sekä kyky tunnistaa arvoverkoston asiakkaille tuoma lisäarvo. Sataprosenttisesti oma kakku voi olla pienempi tulos kuin 20 %:a isosta kakusta. Yhteistyö siis kannattaa. Tähän voisi mahdollisesta vastata tilaisuudessa kehitetty uusi ajatus: Kasvu Invitation. Asiaa lähdetään siis viemään eteenpäin ja yksi päivän tavoite jo saavutettu. Lopuksi Junnukillan Satu Heikkinen huomauttaa, että on olemassa myös orgaanisia arvoverkkoja: ”Keskisuomalaisten tulee osata puhua myös muiden keskisuomalaisten yritysten puolesta maailmalla.”Teemasauna 2: Osaavaa työvoimaa rekrytoivien yritysten tarpeisiin

Miten helpottaa Keski-Suomen työllisyystilannetta, millaisia työntekijöitä yritykset etsivät ja miten heidät löydetään? Keskustelujen avulla pyrittiin löytämään esimerkkejä ja ratkaisumalleja, miten kohtauttaa rekrytoinnin tarve ja osaaminen Keski-Suomessa. Alustajana toimi Johanna Sajasalo, Landis+Gyr Oy:n Senior HR Manager. Aluksi Sajasalo kertoi, millainen rekrytointihaaste Landis+Gyrillä on ollut ja miten se on onnistuneesti hoidettu. Tapa tehdä rekrytointia piti uudistaa. He ottivat henkilöstöä vahvasti mukaan rekrytointiin työntekijätarinoiden muodossa, sillä yrityksen työntekijät ovat parhaita lähettiläitä työpaikastaan. Aktiivisesti käyttöön otettiin myös sosiaalista mediaa, yritys pyrki kohdentamaan viestiä tarvittavaa ammattiryhmää kohtaan kampanjoinnilla. ”Rekrytointiin kannattaa panostaa, sillä se on iso ja pitkäaikainen investointi”, painottaa Sajasalo.

Jyväskylästä valmistuvien opiskelijoiden keskuudessa Helsingin imu on aika kova. Tähän todettiin ratkaisuna, että yhteistyö opiskelupaikkojen ja yritysten välillä on erittäin tärkeää. Yritysten on tärkeää tulla lähemmäksi opiskelijoita jo heidän opiskeluaikanaan. Opiskelijoille tulee saada tietoa enemmän, että Keski-Suomessa löytyy paljon hyviä yrityksiä, mihin kannattaa hakeutua opiskelujen jälkeen. Kaupunki voisi olla tässä vahvasti yritysten tukena kampanjoidessaan Keski-Suomea. Apuna voisi käyttää myös oppilaitosalumneja. Tässä teemasaunassa lopuksi ideoitiin konseptia nimeltä työelämä-torstai: yritysten ja opiskelijoiden välisiä aktiivisia kohtaamisia. Teeman alustaja Landis+Gyr haastettiin aloittamaan nämä kohtaamiset. Jo toinen päivän tavoite on siis saavutettu.Teemasauna 3: Digijohtaminen ja työkalut käyttöön valiokuntatyön kehittämisessä

Millaiset työkalut voisivat helpottaa viestintää ja parantaa vuorovaikutusta omassa organisaatiossa tai valiokuntatyössä? Miten tieto olisi helpommin löydettävissä? Miten ottaa digijohtamisen työkalut käyttöön? Alustajina toimivat Olli-Pekka Juoperi (Osaamisvaliokunta) ja Hanna Liimatainen Humapilta. Juoperi totesi heti alkuun: ”Kaikki mikä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan.” Toimintatapojen muutoksessa osallistaminen on erittäin tärkeää. On kuultava paljon yrityksen työntekijöitä ja tehtävä muutosta yhdessä heidän kanssaan. ”Pohdittava kysymys onkin, muuttaako ajattelu toimintaa vai toiminta ajattelua”, huomauttaa Juoperi. Aika nopeasti päästiin kolmannen teemasaunan tulokseen, että digitaalisuutta aletaan enemmän ja monipuolisemmin hyödyntää valiokuntatyössä. Ehdotettiin myös, että jokainen valiokuntalainen tekee parin minuutin videon omasta työpäivästään. Näin valiokuntalaiset pääsisivät lähemmäksi toistensa arkea ja yhteisiä asioita on helpompi viedä eteenpäin.

Teemasaunojen päätteeksi koottiin yhteen, mitä kaikkea ’lauteilla’ syntyi. Jokaisesta saunasta saatiin uusia ideoita, asioita ja projekteja eteenpäin vietäväksi. Lopputulos oli siis loistava sekä valiokuntalaiset innoissaan. Seuraavan kerran kaikki valiokunnat kokoontuvat yhteen Eloseminaarissa 11.8.2016. Silloin on erittäin mielenkiintoista kuulla, miten uudet ideat ovat käynnistyneet, ovatko ne poikineet vielä jotain uusia projekteja ja kuinka paljon yhteiskokouksia ja valiokuntavierailuja on toteutunut.

Valiokuntalöylyt toteutti yhteistyössä Keski-Suomen kauppakamari ja Juniorikilta.