Valiokuntatyötä Keski-Suomen liikenteen- ja kaupan asialla

​Keski-Suomen kauppakamarin Kauppa- ja logistiikkavaliokunta kokoontui vuoden 2016 ensimmäiseen valiokuntakokoukseen keskiviikkona 10.2.2016. Valiokunnan missiona on kaupan ja logistiikan palveluiden kohdentaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti, jolla varmistetaan kilpailukyky ja vetovoimaisuus yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tehtävänä on siis nostaa näitä asioita esille keskusteluun sekä vaikuttaa niihin.

Valiokuntien kokoukset pidetään usein valiokunnan jäsenten edustamissa yrityksissä ja tällä kertaa kokoonnuimme Alko Oy:n tiloissa. Aluepäällikkö Jari Hiekkataipale esitteli kokouksen alkuun Alko Oy:tä, vastuullista ja palvelevaa erikoisliikettä.

Kärkihankkeena Nelostien kehittäminen

Kärkihankkeina Kauppa- ja logistiikkavaliokunnassa on ollut jo pitkään Nelostien kehittäminen, erityisesti Kirri-Tikkakoski ja Vaajakoski välillä. Raskas liikenne Keski-Suomen pääteillä on vilkastunut viime vuosina jopa voimakkaammin kuin Suomessa keskimäärin. Raskaan liikenteen määrä seuraa usein taloustilanteen kehitystä. Tuore EK:n suhdannebarometrinkin mukaan yleiset suhdannenäkymät ovat kohentumassa teollisuuden ja palveluiden saralla. ”Kun ajat paranevat niin myös ajot lisääntyvät”, kertoo Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri vt. ylijohtaja Jukka Lehtinen Keskisuomalaisessa 11.2.2016. Kuljetusliike Taipale Oy:n toimitusjohtaja tähdentää myös Keskisuomalaisen jutussa: ” Kun paremmat ajat koittavat, pitää varmistaa se, että Keski-Suomen tiet kestävät kasvavia liikennemääriä.” Ja tiistaina 16.2.2016 Keskisuomalaisessa saadaan aiheelle jatkoa kun Nelostie E75 Ry:n puheenjohtaja Ville Vähälä viestii ytimekkäästä: ”Jos Nelostien rahoitus jää toteutumatta, Keski-Suomi tukkeutuu, kun rekkojen virta Äänekosken tehtaalle alkaa. Nyt on nelostien vuoro.”

Siirryimme siis pohtimaan tieasioita. Keski-Suomen Ely-keskus on toteuttanut kyselyn maantieverkon, rautatieverkon ja vesiväylien korjaustarpeista. Kyselyt oli suoritettu koko maan merkittäville suurille rahdinantaja yrityksille, järjestökentälle, alueellisesti merkittäville yrityksille ja verkkokyselyllä eri yrityksille. Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri vt. ylijohtaja Jukka Lehtinen kertoi, että tulosten perusteella lähtee nyt 9 eri kohdetta toteutusvaiheeseen vuosien 2016-2019 aikana. Näiden kustannukset n. 20 milj.eur. Summa tulee perusväylänpitoon kohdennettavien varojen päälle.

Vuonna 2016 korjausvelkarahaa käytetään seuraaviin kohteisiin:

-Valtatie 18 Multia – Väätäiskylä
-Seututie 610 Korospohja – Tammijärvi
-Seututie 648 Saarijärvi – Kannonkoski (ulottuu vuoteen 2017)
-Seututie 775 Kalliojärvi – Viitajärvi

Lisätietoja Korjausvelkaohjelmasta löytyy Ely-keskuksen sivuilta

Valiokunnassa jäsen on avainpaikalla

Valiokuntatyössä on hyvä pohtia myös ajoittain valiokunnantyöskentelytapoja ja niiden kehittämistä. Kauppakamarin valiokunnassa jäsen on avainpaikalla ja voi vaikuttaa oman alueen kehittymiseen. Jokaisen jäsenen rooli on tärkeä ja on löydyttävä räväkkää ja ennakoivaa työotetta sekä rohkeita avauksia vaikuttamisalueilla. Valiokuntaan on valittu asiantuntijoita, jotka rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään Kaupan- ja logistiikan alalla. Näitä valiokuntatyöskentelyn asioita pohdimme yhdessä ja jokaisen on hyvä pohtia lisää omalla tahollaan.

Valiokuntien välinen yhteistyö on myös todella tärkeää. Tästä syystä maaliskuussa järjestetään Valiokuntien yhteiskokous, jonne kokoontuu kaikkien valiokuntien luottamushenkilöt. Ideana on löytää yhteisesti kiinnostavia teemoja, jotka puhuttelevat yli valiokuntarajojen ja pohtia yhteistyön mahdollisuuksia vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Yhteiskokous on paikka päästä tutustumaan paremmin muiden valiokuntien toimintaan, etsiä parhaita käytänteitä yli valiokuntarajojen sekä suunnitella yhteiskokouksia ja yhteisprojekteja kiinnostavien teemojen ympärille toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Siellä Kauppa- ja logistiikkavaliokuntakin seuraavan kerran kokoontuu.

Kirjoittaja: Merja Honkanen, Kauppakamarin edustaja Kauppa- ja logistiikkavaliokunnassa