Kauppakamarit: Liikenteen taloudellinen merkitys huomioitava 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa

Kauppakamarit pitävät lausuntokierroksella ollutta 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvää liikenne- ja viestintäviraston selvitystä liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista kattavana. Liikenteen taloudellinen merkitys ansaitsisi kuitenkin enemmän huomiota selvityksessä.

”Laaja selvitys liikennejärjestelmän ja toimintaympäristön nykytilasta antaa hyvän taustan pitkäjänteiselle liikennejärjestelmäsuunnittelulle ja ansaitsee laajuudessaan ison kiitoksen”, kiittelee Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteiskunnalliset päämäärät eli ilmastonmuutoksen torjunta, Suomen kilpailukyvyn edistäminen ja alueiden elinvoima ja saavutettavuus ovat kauppakamareiden mielestä kannatettavia. 12-vuotinen suunnitelma tulee määrittämään vahvasti sitä, miltä suomalainen liikennepolitiikka näyttää seuraavalla vuosikymmenellä.

”Iso kysymys on, millä keinoilla nämä päämäärät saavutetaan. Vankemman pohjan rakentamiseksi on tärkeää, että liikenteen taloudellista merkitystä Suomelle arvioidaan tarkemmin osana selvitystä”, Hiltunen sanoo.

Liikenteen merkitystä yrityksille ja yksityisille kuluttajille sivutaan hieman. Sen sijaan liikenteen ja siihen liittyvien toimialojen tarkastelu osana kansantaloutta on jäänyt lähes koskemattomaksi.

”Suomen vientiteollisuuden vaikutus suoraan ja välillisesti on yli 46 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Yksi merkittävimmistä reunaehdoista viennille on toimiva ja hyväkuntoinen liikenneinfra, josta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää”, Hiltunen sanoo.

Sen lisäksi, että liikenneinfran kuntoon on panostettava, on myös huomioitava liikenneverkon tärkeys tuotannollisen toiminnan edellytyksenä. Yritysten sijoittumiseen vaikuttaa kuljetusten toimintavarmuus ja kustannustehokkuus. Yritysten toimiessa globaaleilla markkinoilla Suomen sisäisten yhteyksien toimivuus on yritysten toiminnan perusedellytys.

”Logistiset kustannukset muodostavat ison kustannuserän yrityksille. Vaikkakin liikenneinfraan investoiminen muodostaa ison kustannuserän valtion kassaan, on muistettava, että samalla se luo kasvua ja mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen”, Hiltunen sanoo.

Suomen pitkät etäisyydet ja ohuet kuljetusvirrat asettavat omat vaikeutensa sille, miten hyvin liikenneverkko voi palvella eri tarpeita. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisessa tarvitaan rohkeita mutta perusteltuja ratkaisuja siitä, mihin suuntaan asioita viedään.


Lue Keskuskauppakamarin koko lausunto
​​​​​​​