Valtiontalouden tarkastusviraston kysely työperusteisesta maahanmuutosta

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteuttaa työperusteiseen maahanmuuttoon kohdistuvaa tarkastusta. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää työperusteiseen maahanmuuttoon liittyviä viranomaisten toimenpiteitä ja tavoitteita, hallinnollisten prosessien tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä viranomaisten välisen yhteistyön toimivuutta. Tarkastus tehdään vuoden 2022 aikana ja valmis raportti ilmestyy joulukuussa 2022. Alla lisätietoa kyselystä ja siihen vastaamisesta!

Yrityksille suunnattu kysely on osa tarkastuksen tiedonhankintaa. Kysely on jaettu yrityksille Keskuskauppakamarin kautta. Vastauslinkkiä voi jakaa yrityksen sisällä, mutta toivottavaa on, että yrityksestä vain yksi henkilö vastaa kyselyyn. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä yksittäisiä vastauksia käsitellä julkaistavassa tarkastuskertomuksessa tunnistettavasti.

Kyselylomake koostuu monivalintakysymyksistä sekä muutamasta avokysymyksestä. Aikaa vastaamiseen menee noin 10-15 minuuttia. Mikäli koette, että ette pysty kokemuksenne perusteella vastaamaan johonkin kysymykseen, sivuuttakaa se ja siirtykää seuraavaan. Kyselyn voi tarvittaessa tallentaa ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Muistathan tällöin ottaa talteen linkin, jolla pääsee jatkamaan vastaamista.


Vastaathan kyselyyn 14.4.2022 mennessä.

Lisätietoa tarkastuksesta ja kyselystä antavat