Vapaakauppaa on edistettävä kaikkiin ilmansuuntiin

Keskuskauppakamari on linjannut, että muutokset maailmalla eivät saa johtaa uusiin rajalinjoihin. Suomen on ratkaistava, millaisen roolin se haluaa ottaa muuttuvassa maailmassa. Keski-Suomen kauppakamari painottaa, että uusia kaupan ja palveluiden esteitä ei voida hyväksyä. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman laaja eurooppalainen markkina-alue. Vapaakauppaa on edistettävä kaikkiin ilmansuuntiin.

Eurooppalaisessa ja globaalissa ympäristössä on tapahtunut muutoksia, joiden vaikutuksia on vielä vaikea ennustaa. Iso-Britannia on irrottautumassa EU:sta. Yhdysvaltojen vasta valitun presidentin politiikka on vielä suuri kysymysmerkki.

Keskuskauppakamari on linjannut, että muutokset maailmalla eivät saa johtaa uusiin rajalinjoihin. Suomen on ratkaistava, millaisen roolin se haluaa ottaa muuttuvassa maailmassa. Keski-Suomen kauppakamari painottaa, että uusia kaupan ja palveluiden esteitä ei voida hyväksyä.

”Suomen on edistettävä mahdollisimman käytännönläheistä järjestelyä EU:n ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien kanssa. Uusia kaupan ja palveluiden esteitä ei voida hyväksyä. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman laaja eurooppalainen markkina-alue, ja vapaakauppaa on edistettävä kaikkiin ilmansuuntiin”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Valkeinen painottaa, että turvallisuusympäristön ennakoitavuus on yrityksille elintärkeää.

”EU:n tulevaisuus rakentuu yrittäjyyden ja menestyvän yritystoiminnan varaan. Yritysten toimintaympäristön vahvistaminen on nostettava tärkeämmälle sijalle unionin tehtävien joukossa. Vain kilpailukyky turvaa hyvinvoinnin ja antaa unionille oikeutuksen kansalaisten silmissä”, jatkaa Valkeinen.

Markkinaliberaalina taloutena Suomen on otettava aktiivisempi rooli yhdessä toisten Pohjoismaiden kanssa EU:n uudistamisessa ja toimivan EU-UK-kauppasuhteen rakentamisessa. Samalla on vahvistettava Pohjoismaista yhteistyötä eri tasoilla.

”Suomen on toimittava kaikin tavoin sen hyväksi, ettei Suomen vienti ja tuonti sekä muu taloudellinen yhteistyö mukaan lukien tavaroiden, palveluiden, pääoman ja henkilöiden kuten työntekijöiden, matkailijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuus Britannian kanssa merkittävästi vaikeudu”, Valkeinen korostaa.

Eilen julkaistusta Keski-Suomen Aikajanasta selviää, että Keski-Suomen vienti kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 25 prosenttia.

“Keski-Suomessa on kasvuvauhti päällä, ja Keski-Suomi on nopeiten kasvava alue Suomessa. Kaupan esteillä ei saa vaikeuttaa vientiä ja hidastaa kasvuvauhtia”, sanoo Valkeinen.

Kauppakamarit painottavat, että Britannian EU-eron aiheuttamaa 60 mrd euron alijäämää ei pidä kattaa muiden EU-maiden maksuosuutta kasvattamalla, vaan EU:n toimintaa karsimalla ja sopeuttamalla. Euroopan parlamentin ja muiden instituutioiden jäsenmäärää ja resursseja on vastaavasti karsittava.