Vapo kasvattaa hulevesien hallinnasta uutta liiketoimintaa

​Sadevedet tulevat ja menevät, eikä moni näe tässä mitään bisnesmahdollisuutta. Vapon Clean Waters -yksikössä kuitenkin rakennetaan myytävää palvelukonseptia hulevesien hallinnan ympärille.

“Kotimaassa uusi lakimuutos velvoittaa kuntia huolehtimaan entistä tarkemmin hulevesistä. Maailmanlaajuisesti kaupungistuminen ja ilmastonmuutos lisäävät tarvetta hallita hulevesiä. Kun talvet lyhenevät, niin virtaamat kasvavat. Kun asfaltoidut ja rakennetut alueet kasvavat, niin sekin lisää hulevesien määrää”, kertoo asiakaspäällikkö Erik Nieminen.

Hulevedet hallintaan osaavan tiimin työnä

Perinteisesti taajama-alueiden hulevedet on johdettu sadevesiviemäreihin ja niiden kautta vesistöihin. Pulmana on ollut sadevesiviemäreiden mitoittaminen tulvahuippujen mukaan ja veden laatu. Sadevesiin myös sekoittuu kiintoainetta, ravinteita, mikrobeja, raskasmetalleja, öljyä ja muita haitallisia aineita, kun ne valuvat kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta alueilta vesistöihin.

“Hulevedet voivat heikentää huomattavasti veden laatua esimerkiksi suurten kaupunkien keskellä sijaitsevissa järvissä”, sanoo erityisasiantuntija Teija Hakalahti-Sirén.

Hakalahti-Sirén on hydrobiologian ja limnologian tohtori. Clean Watersin hulevesi-tiimissä on huippuluokan osaamista, mm. useampi tohtori sekä kokeneita kemistejä, biologeja, insinöörejä ja metsänhoitajia. Varsinaiset maanrakennustyöt hankitaan tarvittaessa alihankkijoilta.

“Vapolla on vuosikymmenien kokemus luonnonvesien hallinnasta turvepuolella. Esimerkiksi fosforin, humuksen ja kiintoaineiden määriä on seurattu lupaehtojen mukaisesti jo pitkään. Vapo on toteuttanut yli sata kosteikkoa sekä useita tuhansia laskeutusallas- ja pohjapatoratkaisuja. Viime vuosina kohteita on toteutettu myös metsäpuolelle. Kun vaatimukset kiristyvät myös taajamien hulevesien käsittelyssä, niin meiltä löytyy tarvittavaa osaamista. Meillä on erittäin hyvät valmiudet myös mallinnukseen ja tuotekehitykseen”, kertoo suunnittelija Lasse Varis.

Hallintaa koko elinkaaren ajalle

Clean Waters tarjoaa palveluja hulevesien hallintaan koko elinkaaren ajalle. Neuvonta- ja asiantuntijapalvelut selvittävät vesistökuormituksen, vedenlaadun ja sopivan vesienkäsittelyratkaisun, mieluiten jo kaavoitusvaiheessa. Suunnittelu- ja rakentamispalvelut puolestaan suunnittelee ja rakentaa kuhunkin kohteeseen sopivan, yksilöllisen vesienkäsittelyratkaisun. Kunnossapito ylläpitää jo tehtyjä rakenteita esimerkiksi ruoppaamalla, niittämällä, tarkastuksin ja mittauksin.

Tämä artikkeli liittyy Vapon näkyvyyteen Keski-Suomen kauppakamarin vuosikirjassa 2015.