Verottaja hakee tilitoimistojen kanssa sujuvaa askelta

Tilitoimistojen syvennetty yhteistyö -pilotilla Verohallinto testaa uutta yhteistyön mallia. Hakusessa on toiminnan muoto, joka hyödyttäisi niin tilitoimistoja ja niiden asiakasyrityksiä kuin verottajaakin. Hallinnollista taakkaa haluavat keventää kaikki

Viime huhtikuussa käynnistyi Verohallinnon pilotti tavoittelemaan tilannetta, jossa sen alv- ja tuloverotusasiantuntijat saisivat tilitoimistolta tietoonsa niitä askarruttavia kysymyksiä – hyvissä ajoin ennen tuloveroilmoituksen dedistä.

Pilottiryhmässä on viisi yhteyshenkilöä, josta kaksi keskittyy tuloverotuksen ja kaksi arvonlisäverotuksen kysymyksiin. Jokainen tilitoimisto saa oman, sille nimetyn yhteyshenkilön ja hänelle suoran puhelinnumeron. Jotta mikään sähköposti ei jäisi lojumaan, kaikki yhteyshenkilöt kuitenkin lukevat yhteistä sähköpostilaatikkoa ja yhteisvastuullisesti huolehtivat siitä, että kaikkia tilitoimistoja palvellaan hyvin.

Pilottiin osallistuu yhteensä 68 vuoropuhelusta ja oman osaamisen kasvattamisesta kiinnostunutta auktorisoitua tilitoimistoa ympäri Suomen. Näiden osakeyhtiöasiakkaita mukana on yhteensä 520. Verohallinnon kumppanina pilotissa on Taloushallintoliitto.

Vuoropuhelulla eteenpäin

Pilotti on saanut alkunsa Verohallinnon ja Taloushallintoliiton havaitsemasta kehittämistarpeesta: olisi järkevää saada vähennettyä osakeyhtiöiden veroilmoituksiin liittyvää jälkikäteistä muutos- ja täydennystarvetta.

Kun siirretään veroasioinnin painopistettä ennakoivaan suuntaan, tilitoimiston asiakkaidensa eteen tekemä työ saadaan sujuvammaksi. Se vähentää myös Verohallinnon työtä.

– Neuvonnan ja ennakoivan ohjauksen lisääminen on keskeisellä sijalla Verohallinnon strategiassa. Haluamme jalkauttaa sitä osaksi työtämme, jota teemme meille tärkeiden kumppaneiden, kuten tilitoimistojen kanssa, sanoo linjajohtaja Hannu Hautamäki. Hän on jäsenenä projektiryhmässä.

– Toivon, että pilottiin hakeutuneet tilitoimistot aktiivisesti nostavat esiin asiakasyrityksiään koskevia kysymyksiä ja myös rohkeasti kertovat kehittämisideoistaan.
Hannu on optimistinen ja uskoo pilotin mahdollisuuksiin onnistua.

– Onnistuessaan se hyödyttää kaikkia tilitoimistoja.

Kokemuksia Keski-Suomesta

Yksi pilotissa mukana olevista tahoista on TietoAkseli Oy Jyväskylästä. Siellä työskentelevä palvelupäällikkö Susanna Saharinen kertoo kokemuksenaan, että Verohallinnon asiakaspalvelun virkailijoiden palvelualttius vaihtelee laidasta laitaan. Pilotista kokemus onkin ollut positiivinen.

– Erään asiakkaan osalta selvitettiin mutkikasta kiinteän toimipaikan kysymystä. Vastaukset sain nopeasti ja palvelu oli todella hyvää. Kaksi kertaa minulle soitettiin ja kysyttiin lisätietoja, ja lopulta sain pitkät selvitykset sekä tuloverotus- että arvonlisäverotuskysymyksiin, Susanna kiittelee.

TietoAkselin toimitusjohtaja Mikko Akselin kertoo, miksi he päättivät osallistua pilottiin.

– Otamme aktiivisesti osaa kehityshankkeisiin, joiden on tarkoitus edistää taloushallintoalaa ja aikaansaada kustannustehokkuutta.

TietoAkselissa ei ollut vaikeaa löytää pilottiin sopivia osakeyhtiöasiakkaita.

– Mukana olevat asiakkaat ovat kokeneet toimintamallin tuovan niille todellista hyötyä, Mikko kertoo.

Hän toivoo, että pilotin loputtua ensi syksynä käteen jää kustannustehokas toimintamalli, joka tuo tilitoimistoille ennakkoon varmuutta ratkaisuihin, joita ne tekevät hoitaessa tuloveroilmoitusta asiakkaidensa puolesta.

– Kun reaaliaikainen ongelmanratkaisu lisääntyy, kasvaa sen kautta luottamuksensuoja ja lopulta kevenee hallinnollinen taakka.

Teksti: Tanja Railo

Hannu Hautamäki, kuva: Annaleena Rajala
Mikko Akselin, kuva: TietoAkseli Oy


  • Verohallinnon pilotti Tilitoimistojen syvennetty yhteistyö kehittää sujuvaa veroasioiden hoitoa.

  • Mukana on 68 auktorisoitua tilitoimistoa ympäri Suomen sekä noin 520 niiden asiakkaana olevaa osakeyhtiötä.

  • Tilitoimistoilta edellytettiin auktorisointia, TAL-jäsenyyttä, tunnollisuutta aikaisemmassa ilmoittamis- ja maksukäyttäytymisessä, halukkuutta ja avointa mieltä olla mukana luomassa uutta toimintamallia sekä sitä, että ne antavat ilmoitukset Verohallinnolle sähköisesti.

  • Pilotin toiminta-aika on huhtikuu 2015–syyskuu 2016.
    Yhteistyössä mukana Taloushallintoliitto.

Mikko Akselin Susanna Saharinen