Vielä ehdit hakea koronatukea yrityksellesi

Kustannustuen haku on auki 31.8. asti, ravitsemisyritysten tukien ja hyvitysten haku 31.8. ja 31.10. asti sekä yksinyrittäjätuen haku 30.9. asti.

Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 31.8. mennessä

Kustannustuki on lain mukaan tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yrityksen päätoimiala 1.4.2020 kuuluu tuen piiriin.
  • Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.
  • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020. Tuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden ja joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen oman liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
Yritykselle määräytyvän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tukea voidaan myöntää enintään 500 000 euroa yritystä kohti.
Kustannustuesta säädettyä lakia ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden, eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan.


Hakulomake
Katso lista toimialoista


Tuet ja hyvitykset ravitsemisyrityksille 31.8. ja 31.10. asti

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.
Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.


Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

  • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
  • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
  • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
  • Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille hyvitys myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.

Lue lisää toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä

​​​​​​​
Tuki uudelleentyöllistämiseen

  • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
  • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
  • Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

Lue lisää uudelleentyöllistämisen tuesta
Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Yksinyrittäjätuki 30.9. asti

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron yksinyrittäjätukea yrityksen sijaintipaikan kunnasta. Alla olevasta linkistä löytyvät suorat linkit kuntakohtaisiin hakemuksiin ja/tai niiden ohjeisiin Keski-Suomessa.
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.


Linkit kuntakohtaisiin hakemuksiin