Vientiyritys - kokemuksiasi kaivataan!

Kuvituskuva: Adobe Stock

EU on uudelleenaloittanut vapaakauppasopimusneuvottelut Intian kanssa. Neuvotteluissa käsitellään EU:n yhteisen kauppapolitiikan alaan kuuluvia teemoja, kuten tavarakauppaa, palvelukauppaa, ulkomaisia suoria sijoituksia, digitaalista kauppaa, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia sekä sääntöjä kestävään kehitykseen liittyen. Sopimusten tavoitteena on vähentää kaupan ja investointien esteitä, ja tasoittaa pelikenttää luomalla sääntöjä kansainväliseen kauppaan. Jotta suomalaistoimijoiden intressejä pystytään edistämään neuvotteluissa parhaalla mahdollisella tavalla, ministeriö pyytää näkemyksiänne neuvottelutavoistanne vientiin ja tuontiin liittyen.

EU on uudelleenaloittanut vapaakauppasopimusneuvottelut Intian kanssa. Samaan aikaan neuvotellaan erillinen investointisuojasopimus ja sopimus maantieteellisistä merkinnöistä. Neuvottelut käydään itsenäisesti, mutta samanaikaisesti. Ensimmäinen alustava neuvottelukierros käytiin kesäkuussa.

Neuvotteluissa käsitellään EU:n yhteisen kauppapolitiikan alaan kuuluvia teemoja, kuten tavarakauppaa, palvelukauppaa, ulkomaisia suoria sijoituksia, digitaalista kauppaa, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia, sekä sääntöjä kestävään kehitykseen liittyen. Sopimusten tavoitteena on vähentää kaupan ja investointien esteitä, ja tasoittaa pelikenttää luomalla sääntöjä kansainväliseen kauppaan. Seuraava neuvottelukierros on määrä käydä lokakuun alussa Brysselissä.

Jotta pystymme edistämään neuvotteluissa suomalaistoimijoiden intressejä parhaalla mahdollisella tavalla, toivomme näkemyksiä neuvottelutavoitteistanne niin vientiin kuin tuontiin liittyen, erityisesti:

  • Tietoa tavoitteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä tavarakauppaa koskevissa neuvotteluissa (tullit, alkuperäsäännöt), mielellään CN-8 tullinimiketarkkuudella ja tuotekuvauksella
  • Tietoa tavoitteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä palvelujen kaupan ja investointien sekä digitaalisen kaupan tai tietojensiirron sekä yritystoimintaan liittyvien henkilöiden maahantulon osalta
  • Tieto tavoitteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä julkisten hankintojen osalta
  • Tieto tavoitteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä teollis- ja tekijänoikeuksien osalta
  • Tietoja haasteista tai kaupanesteistä, joita yrityksenne on kohdannut Intiassa tavaroiden ja palvelujen kauppaan, investointeihin, julkisiin hankintoihin, teollis- ja tekijänoikeuksiin tai yrityksen henkilöstön maahanpääsyyn liittyen.


Pyydämme toimittamaan neuvottelutavoitteita koskevat näkemyksenne perjantaihin 16. syyskuuta mennessä osoitteeseen kpo-20@formin.fi. Saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.