Liikenneselvitys: Tieverkon rapautuminen uhkaa miljardien eurojen kuljetuksia – VT 4 elinkeinoelämän kuljetusten merkittävin runkoväylä

Juuri laadittu liikenneselvitys paljastaa tieverkolla liikkuvat raaka-aine- ja tavaravirrat sekä keskeisten toimialojen eniten käyttämät väylät. Tieverkko mahdollistaa miljardien vientitulot. Siksi korjausvelka on saatava kuriin kuljetuksille kriittisillä väylillä, joista merkittävin on VT4.

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusketjut mahdollistavat miljardien vientitulot Suomen eri osista. Eri toimialat käyttävät eri tavoin ja eri laajuudessa liikenneverkon eri osia, mutta verkolla kulkevat raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden tavaravirrat ovat Suomelle kriittisiä. Tieverkko toimitusketjujen mahdollistajana -selvitys antaa tietoa sekä massapohjaisista raaka-ainevirroista että valmiiden tuotteiden arvovirroista tieverkolla.

Liikenteestä ja autoilusta kerätään huomattavan paljon enemmän rahaa kuin mitä ohjautuu tienpitoon. Liikenteelle ohjattava rahoitustaso on jäänyt Tanskaa lukuun ottamatta selvästi muista Pohjoismaista jälkeen. Kauppakamarit vaativat korjausvelan laittamista kuriin toimialoille kriittisillä väylillä. Liikenneväylien korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan kuntoon.

”Niukkoja liikenteen määrärahoja pitää käyttää aikaisempaa tehokkaammin siellä, missä elinkeinoelämän raaka-aineet ja tuotteet eniten liikkuvat. Selvityksestä ilmenee, että VT4 on merkittävin elinkeinoelämän kuljetusten väylä”, painottaa Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Vaikka Kirri-Tikkakoski-moottoritien rakentamiselle myönnettiin rahoitus, on Valtatie 4:llä toinen selkeä elinkeinoelämän kuljetuksia haittaava pullonkaula Jyväskylän Vaajakosken kohdalla.

”Nelostie on elinkeinoelämän kuljetusten kannalta todella tärkeä. Vielä kun saadaan Nelostie Vaajakosken kohdalta kuntoon, niin se sujuvoittaa kuljetuksia ja lisää turvallisuutta”, sanoo Valion jakelupäällikkö Heli Helminen. Helminen toimii myös Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne- ja aluerakennevaliokunnassa.

Etenkin elintarviketeollisuuden ja metsäteollisuuden kuljetukset painottuvat runkoväylille. Elintarviketeollisuuden, metsäteollisuuden, teknologiateollisuuden, metalliteollisuuden sekä kemianteollisuuden kuljetukset ovat arvoltaan ja määrältään suurimmat juuri nelostiellä. Elintarviketeollisuuden kuljetusten arvo Nelostiellä on 2 miljardia euroa ja määrä 600 miljoonaa tonnia vuodessa. Metsäteollisuuden kuljetukset Nelostiellä ovat arvoltaan yli miljardi euroa ja määrältään 600 miljoonaa. Teknologiateollisuuden kuljetusten arvo vuodessa on niin ikään yli miljardi euroa.

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja arvoanalyysissa tarkastellaan, miten eri toimialat käyttävät tieverkkoa. Tarkastelun kohteena ovat olleet maa- ja metsätalous, yhdyskuntien rakentaminen ja käyttö sekä metsä-, elintarvike-, teknologia-, metalli- ja kemianteollisuus. Analyysin perustana ovat Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastot, Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastot sekä Liikenneviraston automaattisten mittauspisteiden (LAM) tuottama tieto. Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla -volyymi- ja arvoanalyysi on laadittu WSP Finland Oy:n Advisory Services-yksikössä Jorma Mäntysen johdolla. Analyysin ovat tilanneet Liikennevirasto, Infra ry, Maataloustuottajien Keskusliitto MTK, Keskuskauppakamari, Metsäteollisuus ry sekä Elintarvike-, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus ry:t.

Lisätietoja:
Selvitys: Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja arvoanalyysi


Kommentit