VT4 Vaajakosken kohdalla nousi Väyläverkon investointiohjelmaan 2023-2030

Vaajakosken kahden kiertoliittymän läpi kulkee neljän valtatien (4, 9, 13 ja 23) liikenne. Kuva on otettu TraffICT Oy:n videolta, joka hyvin havainnollistaa tieosuuden sujumattomuutta.

Keski-Suomen tärkeimmistä suurista liikennehankkeista VT4 Vaajakosken kohdalla on päässyt Väyläviraston investointiohjelmaan. Se tekee toteutuspäätöksen todennäköiseksi vuoteen 2030 mennessä. Keski-Suomen kauppakamari iloitsee ja kiittelee päätöksestä. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan vielä eduskunnan päätös.

Investointihanke on erittäin tarpeellinen. Nykyisellään Vaajakoski-Kanavuori-väli katkaisee valtatien 4 moottoriväyläjakson. Kiertoliittymien tulosuunnille muodostuu pahimmillaan useamman kilometrin mittaisia jonoja, mikä haittaa niin paikallista kuin valtakunnallista henkilöliikennettä ja elinkeinoelämän kuljetuksia ja siten heikentää yritysten kilpailukykyä.

Keski-Suomen kauppakamari on puhunut hankkeen puolesta vuosia, ja vaati tiehankkeen lisäämistä investointiohjelmaan edellisellä lausuntokierroksella. Keski-Suomen kauppakamari iloitsee hankkeen lisäämisestä investointiohjelmaan.

”On erittäin hienoa, että todellinen tarve kuultiin ja pitkään agendalla ollut kärkihankkeemme nousi investointiohjelmaan. Hanke on erittäin tarpeellinen niin paikallisen kuin valtakunnallisen liikenteen sujuvoittamiseksi. Kiitos yhteistyöstä kaikille toimijoille, jotka ovat kanssamme asiaa edistäneet”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Valtatie 4 on Suomen tärkein etelä−pohjoissuuntainen pääväylä pääkaupunkiseudulta Pohjois-Suomeen. Se on elinkeinoelämän merkittävimpiä runkoväyliä liikenne- ja tavarakuljetusmäärillä mitattuna, ja se on osa eurooppalaista TEN-T-ydinverkkoa. Jyväskylän seutu on valtakunnallisesti tärkeä tavarakuljetusten ja henkilöliikenteen solmukohta.